startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Digitaliseringsdagen 2017

Digitaliseringsdagen 2017

If you snooze, you loseDigitalisering är en ständig process där tjänster och funktioner ska vara attraktiva, effektiva och gärna enkla. Slutanvändaren räknar med detta och därför är det kritiskt att din organisation hänger med i utvecklingen. Digitaliseringen fungerar enligt den enkla principen: If you snooze, you lose. Din organisation kommer att ställas inför tuffa utmaningar där tjänster och lösningar ständigt behöver ersättas eller utvecklas. Hur kan vi skapa en struktur på alla olika önskemål och hur kan vi få ihop de resurser vi behöver?

Digitaliseringsdagen kommer att ge dig en bred belysning kring ämnet Digitalisering. Vi kommer bland annat att ta upp Digitalisering 2017 och framåt, Milstolpar och Mega Trends, Det mobila samhället, Praktikfall från offentlig- och privat sektor, Att leda digitalisering, Digital Automatisering och Digital kommunikation. Du kommer att få ta del av nya metoder och tekniker - inte minst kommer du att få med dig en hel del inspiration och nya idéer.


Vem bör deltaga?

Arbetar du som affärsutvecklare, marknadsförare, system- och produktägare, beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialist, affärs- och systemarkitekt, projektledare, systemutvecklare, Channel Leader, IT-strateg, modulledare eller CIO skall du absolut inte missa Digitaliseringsdagen 2017.

Precis som på andra konferenser erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Kom och bli inspirerad!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall@nfi.se

30 maj 2017

08:30 Registrering och kaffe med fralla

09.00 Inledning och presentation av konferensen
Daniel Thall

09.15
 • Historisk överblick av digitalisering – milstolpar- Mega Trends
 • Vad är drivkraften för Digitalisering – innovation och transformation
 • Vilka är initiativtagarna till Digital transformation och vilka krav har de på digitaliseringen
 • Hur möter organisationerna kraven på transformation
 • Digital transformationshastighet – mognad, organisation, investeringar och budget
 • Internet of Things, Machine Learning, VR, Smarta appar, AI och robotar - hur hänger allt ihop
 • Exempel från privat och offentlig sektor
Conny Björnehall, Sogeti


10.00
 • Hur digital kommunikation suddar ut de fysiska avstånden och möjliggör decentralisering av organisation
 • Effektiv kommunikation och effektivt samarbete mellan olika länder och nationaliteter genom gemensamma innovativa digitala kommunikationsplattformar
 • Hur har kommunikationen förändrats genom åren
 • För- och nackdelar med omfattande digitaliserad kommunikation mellan medarbetare
 • Hur kommer man igång och varför – vad bör man inte göra
 • Erfarenheter och tips när det gäller innovativ digitalisering – Gaming branschen
Senta Jacobsen, Gumi Sweden


10.40 Kaffepaus


11.00
 • Vikten av att alltid ha användaren i fokus vid digitalisering
 • Hur olika typer av användare ställer olika krav
 • Den digitala omställningens påverkan på samhället och offentlig sektor i synnerhet
 • Hur kan vi få fart på digitaliseringen i den offentliga sektorn och offentliga funktioner
 • Konkreta tips, erfarenheter och lärdomar på hur man får tjänster till att bli mer användarorienterade
Mikael Petrén, Crio Partner AB


11.45 Lunch
12.45
 • Vad, när, hur och varför digitalisering
 • När är något digitaliserat - digitalisering stegvis
 • Viktiga aspekter och hänsynstaganden vid digitalisering: säkerhet, tillgänglighet, informationsmigrering m fl
 • Uppföljning och resultat – hur vet vi om digitaliseringen fungerar
 • Vad finns det för risker, hur undviker man fel, och hur agerar man när det blir fel
 • Tips och praktiska erfarenheter från tidigare digitaliseringsprojekt
Chris Klug, Novatrox Consulting


13.30
 • Hur förändras vår B2B kommunikation i takt med digitaliseringen – Nu och i framtiden
 • Hur kan vi nyttja moderna och automatiserade program inom försäljning och marknadsföring
 • Hur kan vi anpassa och automatisera vår försäljning till utvalda målgrupper och deras beteendemönster
 • Hur ser den digitala B2B-kundens informationsinhämtning och beslutprocess ut
 • De största digitala trenderna just nu kring större B2B-affärer
 • Do's and don'ts i den digitala världen - Lärdomar från Fortune 500
Christopher Engman, Climeon


14.25 Kaffepaus


14.45
 • Digitaliseringen för med sig nya förutsättningar. Mer och mer arbetsuppgifter kommer att utföras av t.ex. mjukvarurobotar – Hur påverkar detta oss
 • Monotona och repetitiva arbetsuppgifter kommer att automatiseras i allt större grad
 • "Löpande band utveckling" - Continuous Integration och Continuous Deployment
 • Digitaliseringens disintegration och sönderfall
 • Praktikfall, forskning och erfarenheter från Swedish Center for Digital Innovation
Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation


15.30
 • Vad innebär en digital transformation i praktiken
 • Framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning, digital mognad och inte minst ett DIGITALT LEDARSKAP
 • Den Digitala Mognadsmatrisen – hur redo är vi som organisation
 • Verktyg, metoder och modeller för digital styrning och ledarskap
 • Checklista på vad man bör göra och vad man bör akta sig för
 • Exempel och råd från tidigare genomförda transformationer
Johanna Aadde, C.A.G


16.20 Avslutning

Information och bokning

Plats och tider

Konferensen Digitaliseringsdagen 2017 genomförs på Hilton Slussen, Stockholm, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta.se
 • Konferensen inleds klockan 08:45 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30.
 • Programmet avslutas cirka 17:00.

Bokning

Enklast anmäler du dig till Digitaliseringsdagen 2017 via vår webbplats på adressen www.nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.

Konferensavgift

Avgiften är 5950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla priser är angivna exklusive moms.

Avbokning

NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Frågor?

Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på www.nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Conny Björnehall, Sogeti
Conny är Digital Solutions Lead på Sogeti. Han arbetar som mobilitetsexpert, rådgivare, föreläsare och skriver även krönikor för Telekom Idag. Conny testar nya produkter och lösningar inom mobilitet innan de finns tillgängliga att köpa och ger råd och tips till företag om möjligheter, risker och nyttan med mobilitet och digitalisering.

Senta Jakobsen, DeNA/ngnoco
Senta har många årig kunskap och erfarenhet av spelbranschen på ledande nivå. Hon har tidigare varit COO på Dice och utvecklingsdirektör på Crytek som både ligger bakom flera världsomfattade spelsuccéer.

Mikael Petrén, vd Crio
Mikael har som IT-chef jobbat med digital omställning sedan tidigt 2000-tal. Som chef för digitala biblioteket gjorde han Stockholms stadsbibliotek till ledande i användarorienterade bibliotekstjänster. Han drivit på och arbetat fram en överenskommelse om e-böcker mellan SKL och förlag och jobbat för ett framtida Nationellt digitalt bibliotek. Idag driver han det kreativa konsultbolaget Crio som digitaliserar offentlig sektor.

Chris Klug
Chris är Technical Dude på Novatrox Consulting med bland annat femton års erfarenhet av arkitektur, systemutveckling och Azurespecifik arkitektur. Han är en omtyckt lärare, mentor och talare vid konferenser runtom i världen, nu senaste [augusti 2016] i Sydney (Australien) och Redmond (USA). Chris har dessutom de senaste fem åren erhållit status som Microsoft MVP inom ASP.NET samt som Microsoft Azure insider.

Christopher Engman, Vendemore Nordic AB
Christopher har gedigen expertis när det gäller symbiosen av marknadsföring/försäljning och programvara. Under de senaste 16 åren har Christopher arbetat non stop med marknadsföring och försäljning av mjukvarulösningar men också varit med och byggt upp flertalet arbetsgrupper och mjukvaruföretag. Christophers filosofi när det gäller ledningsstrategi baseras på egna framgångar och misstag, influenser från andra framgångsrika entreprenörer.

Johan Magnusson
Johan Magnusson är forskare vid Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) och verksam vid Chalmers och Göteborgs universitet. Han har under de senaste tio åren fokuserat sin forskning på IT styrning och hur CIOs och annan ledningspersonal behöver anpassa sin styrning för att möjliggöra framgångsrik digitalisering. Han är även verksam som föredragshållare, författare och rådgivare, samt sitter med i CIO Awards jury och ett antal styrelser.

Johanna Aadde
Johanna Aadde har under många år arbetat både i, och med ledningsgrupper, och sett bra exempel ..och mindre bra. Johanna kommer att prata om ledarskapet kopplat till den Digitala Transformationen, och den livsviktiga systemförvaltningen och vidareutvecklingen, på ett lättsamt sätt och ge lite tankar att ta med hem till det egna företaget.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss