startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Projektkommunikation

Välkommen till halvdagskonferensen
Projektkommunikation 2017

NFI Competence, Tjärhovsgatan 21, Stockholm,
14 december


Vi spenderar för mycket tid i projekt. Det är kostsamt för företaget om projekten inte ger önskade resultat men också energikrävande för dem som deltar i projekten. Internationella undersökningar visar att så mycket som 35 % av vår BNP levereras som projekt. Omsatt till svenska förhållanden motsvarar det ungefär 1 500 miljarder SEK. Projektmognadsmätningar som årligen genomförs hos svenska företag och organisationer visar att det finns en enorm förbättringspotential och den stora potentialen gömmer sig i vår projektkommunikation.

Alla projekt ställer höga krav på deltagarnas förmåga att kommunicera. Kompetens inom området projektkommunikation är en bristvara idag. Det gäller inte bara projektledaren och projektdeltagarna, utan alla i projektets omgivning. Projektkommunikation handlar inte bara om kommunikationsstil utan även om engagemang och interaktion. Det handlar också om den löpande informationen till våra intressenter.

På den här halvdagskonferensen kommer vi att guida dig genom den perfekta projektkommunikationen. I ett simulerat case tar vi upp kommunikationsplanering, den löpande projektkommunikationen och sist men inte minst viktigt går vi igenom hur man avslutar ett projekt på ett professionellt och snyggt sätt. Vårt mål med konferensen är att ge er kommunikationsverktygen som sänker projektkostnaderna och effektiviserar era projekt.

Konferensen ger också tillfällen till att knyta värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Du får även med dig en läsvärd bok skriven av Elisabeth Kamél, Effektiv projektkommunikation - nyckeln till projektets framgång.

Vem bör deltaga?

Du är chef, projektledare, teamledare, linjechef, processägare, produktägare, förändringsledare, VD eller HR. Du vill få med dig konkreta verktyg och idéer som du kan ta med dig till din organisation.

OBS! Vi erbjuder mängdrabatt, Gå 3 betala för 2, om ni kommer flera från samma organisation.


Johan Didron
Marknadsansvarig, NFI Utbildning

Tel 08-615 19 60
E-post: johan.didron at nfi.se
Rosa bandet Mustasch kampen

Boka här >>

Program

12:45 Inregistrering och kaffe

13.15 Inledning och presentation av konferensen

13.20
 • Projektmodellen - ett stöd för kommunikation i projekt
 • Använd symboler och positioneringskartor för att prioritera och välja ut rätt projekt
 • Visualisera målet och den önskade nyttan med LEGO
 • Upp med projektet på väggen för maximal kreativitet
 • Förstå och påverka intressenternas förväntningar
Bo Tonnquist, Baseline Management

14.20 Kaffe med fika
14.40
 • Hur du kan förbättra din löpande projektkommunikation
 • Hur styr dina förväntningar dig i projektsituationer
 • Hur hjärnan påverkar dina möjligheter att välja
 • Hur vi motiveras och inspireras av oss själva och andra
 • Fallgropar när vi ska styra oss själva till effektiv kommunikation
 • Hur du kan träna dig till bättre projektkommunikation
Simon Makdisi, NFI Utbildning

15.20
 • Den sista fasen är en period av ökat stöd och kommunikation med de intressenter som ska använda projektets resultat.
 • Med hjälp av genomtänkt kommunikation skapar du bättre förutsättningar för projektet att ge den önskade nyttan i verksamheten.
 • Organisationer som avsätter tid och resurser för att leda en förändring, och inte enbart driva projekt, lyckas bättre.
 • Människor som berörs av förändringen behöver känna till vad den innebär, förstå varför den genomförs och veta hur de ska agera.
 • Sluta informera och bjud istället in till dialog.
Meta Stefanutti, Metalog

16.20 Slut på konferensen


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Projektkommunikation 2017 genomförs i NFI:s lokaler, Tjärhovsgatan 21 på Södermalm i Stockholm.
Hitta.se
Bokning
Enklast anmäler du dig till konferensen via den här sidan. Du kan också anmäla dig via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften för en person är 3 350 kronor exklusive moms. Vi erbjuder mängdrabatt, Gå 3 betala för 2, om ni kommer flera från samma organisation.
I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt fika och tilltugg. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på www.nfi.se så snart det är möjligt.

Talare


Bo Tonnquist, Baseline Management
Bo är senior projektledare, med en lång erfarenhet både operativt och som konsult inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Bo har författat flera böcker inom projektledning och har varit medlem av IPMA’s svenska certifieringsstyrelse

Simon Makdisi, NFI Utbildning
Simon har 11 års erfarenhet som utbildare och projektledare. Han är uppsakttad för sitt engagemang, praktiska erfarenhet samt ämneskunskap i retorik och projektledning. Han är upphovsmannen till M-metoden®, har läst retorik, pedagogik och är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola.

Meta Stefanutti, Metalog
Meta Stefanutti är kommunikatör och har tjugo års erfarenhet av förändringsarbete, bland annat i roller som kommunikationschef och projektledare. Hon har arbetat med förändring i alla dess former, från införande av nya IT-lösningar till företagsfusioner och förändring av organisationskulturer. Meta har bland annat arbetat som konsult och projektledare inom IT- branschen, varit kommunikationschef på MTR som driver Stockholms tunnelbana och arbetat med förändring på Green Cargo och Karolinska Universitetssjukhuset.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss