startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Systemförvaltning 2017

Välkommen till
Systemförvaltning 2017 – i en era av Digitalisering

Hilton Slussen, Stockholm, 5-6 december 2017

Ta del av intressanta föredrag med föredragshållare från både den offentliga- och den privata sektorn. Lyssna på föredrag om Systemförvaltning och Innovation, Technology Business Management, DEVOPS, Förvaltning och kontinuerlig utveckling, Continuous Delivery, Augmenterad Testning, framtidens systemförvaltare ut ett HR-perspektiv och mycket mer.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att veta mer om trender och framtid samt ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom systemförvaltning.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare på konferensen. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Vi skickar denna till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till IT-chefer, beslutsfattare, beställare av IT-system, IT-arkitekter, systemförvaltare, testledare, testare, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, support- och servicetekniker, systemutvecklare m.m.

Precis som tidigare erbjuder vi den rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Välkommen att delta och bli inspirerad under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall@nfi.se

Program

Dag 1: 5 december 2017


09.00 Registrering och kaffe med smörgås

09.30 Inledning och presentation av konferensen
Daniel Thall

09.45

 • Vad har vi lärt oss av utveckling och förvaltning de senaste 10 åren
 • Exempel på vad man bör undvika
 • Hur skapar man en organisation som sätter människan i fokus
 • Hur skapar man en organisation där förvaltningsbarhet skapas proaktivt
 • Hur kan man använda arkitektur som ledstjärna för sin organisation och ledning
 • Vad medför motivation och intresse som i sin tur ger produktivitet och kvalitet
 • Vad krävs av ledningspersonal för rätt styrning av verksamheten
Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

10.50 Kaffepaus med fika

11.15

 • Förvaltning vs. utveckling
 • Förvaltningsorganisationens framtid
 • Systemförvaltarens roll i framtiden
 • Förutsättningar för förändring inom systemförvaltning
 • Hur förvaltar man system som ingen längre kan tillräckligt om
 • Hur kan kontinuerligt lärande förhindra oförutsedda konsekvenser
 • Testa hypoteser om systemet
Josefin Löfström, Prolore

11.45

 • Varför är Business Intelligens, dataanalys och IoT intressant inom gruvindustrin
 • Metod för att ta fram en strategi för Business Intelligens och data analytics
 • Datamodeller, arkitektur och Governance för Business Intelligens och dataanalys
 • Förvaltning av IoT- Utmaningar och risker
 • Tillämpningar och framtidsexempel inom industrin
Göran Kördel, Boliden

12.30 Lunch

13.30

 • Hur ska förvaltningen hantera ny funktionalitet som snabbt ska ut till kunden med små risker och hög kvalitet
 • Vad är Continuous Delivery och vad krävs för att lyckas
 • Hur bör man jobba med krav, utveckling och test
 • Vilka är processerna, utmaningarna och möjligheterna
 • I vilka förvaltningssituationer passar Continuous Delivery bra respektive mindre bra
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Fredrik Mellgren, Regent

14.15

 • Varför det är så svårt ledningsgrupper att förstå nyttan av system och objekt
 • Hur får man in systemförvaltningskostnader under verksamhetskostnader och inte overhead
 • Hur man påvisar nyttan med hjälp av enkla business cases
 • TBM - Technology Business Management som ett verktyg för produkt och tjänstekalkylering
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Lisbeth Hansson, Digitalstyrning.se

14.45 Kaffepaus med fika

15.15

 • Hur ser vår kompetenssituation ut idag
 • Hur kan människor med Asperger bli en viktig resurs i förvaltningsarbetet samtidigt som man göra en viktig samhällsinsats
 • Redovisning av erfarenheter från företaget Unicus som bara har anställda med Asperger
 • Hur har passionen för detaljer blivit en styrka i både krav, test och förvaltningsarbetet
 • Unicus arbetsmodell, vad de göra annorlunda och varför det fungerar
 • Tips och råd för att skörda nyttan av Asperger
Anders Barnå, Unicus

16.00 Avslutning och sammanfattning av konferensdagen

Daniel Thall

Dag 2: 6 december 2017


09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall

09.45

 • Det ställs helt andra krav på systemförvaltare idag än vad det gjorde för bara 6-7 år sedan
 • Många fler system, många fler olika system, system som är integrerad med andra system, appar, sociala medier etc.
 • Utvecklingen av systemen går allt snabbare och allt mer ska göras inom ramen av den traditionella systemförvaltningen
 • Har HR hängt med? Hur får man ledning och HR att förstå vad som krävs och hur saker fundamentalt har förändrats
 • Resan att utbilda HR och ledning vad IT är och dess behov
Stefan Almér, Halmstad Kommun

10.40 Kafferast med fika

11.00

 • DEVOPS ur ett kulturellt perspektiv
 • Genom ett målmedvetet arbete har Pensionsmyndigheten målat väggarna i färgerna "samarbete", "ständiga förbättringar" och "ansvar för helheten"
 • DEVOPS ur organisatoriskt perspektiv
 • Hur kan organisation stödja eller undergräva satsningar på DEVOPs – lärdomar och en titt in i kristallkulan
 • DEVOPS ur ett infrastrukturellt perspektiv
 • Ställer DEVOS nya eller förändrade krav på IT:s infrastruktur
 • Praktiska exempel och erfarenheter av Pensionsmyndighetens fleråriga arbete med DEVOPS
Kennet Björkman, Pensionsmyndigheten

11.40

 • Under våren 2018 kommer PUL att ersättas med GDPR
 • Vad innebär GDPR specifikt för oss systemförvaltare
 • Vilka nya krav på behandling av personuppgifter kommer att ställas inom organisationer
 • Sammanfattning av de viktigaste delarna av GDPR
 • Hur ska GDPR tolkas för att kunna bedriva effektiv systemförvaltning
Christer Holmström, Pro4U

12.20 Lunch

13.20

 • Uppdateringarna av LOU som innebär konkreta legala krav kring utformningen av IT-lösningar ur ett tillgänglighetsperspektiv – hur kommer det påverka kravarbetet och upphandlingar inom offentlig sektor
 • Hur ska lösningens hårdvara och mjukvara vara utformad för att kunna användas av människor med olika typer av funktionsvariation
 • Hur kommer leverantörerna påverkas – hur kommer de upphandlande enheterna påverkas
 • Genomgång och tips om vad uppdateringarna av LOU innebär för kravställandet
 • Verktygen för att förstå och börja jobba med kraven som ett effektivt verktyg för att höja kvalitén
Danne Borell, Funka

14.00

 • Mycket av dagens utveckling görs inom ramen för systemförvaltning och det innebär också test av systemen, ofta snabb automatiserarad test för att hinna med
 • Hur kan den manuella testningen blir mer effektiv med hjälp av moderna verktyg och metoder
 • Hur kan testare och utvecklare använda sig Augmented Reality, förstärkt verklighet, för att förenkla och effektivisera manuella tester
 • Vad är teorin bakom Augmented Reality och hur används det redan idag
 • Praktiska exempel på hur Augmented Reality kommer förändra vårt arbetet till det bättre
Michael Nass, Inceptive

14.45 Kaffepaus med fika

15.15

 • Systemförvaltning med människan i centrum
 • Nya krav och system innebär förändring – hur leder och kommunicerar man förändring
 • Förvaltning i en tid av ständig förändring
 • Hur förvaltar vi en ny företagskultur
 • Hur får vi till en organisation som kan hantera de "mänskliga buggarna"
Ronn Elfors Lipsker

15.45 Avslutning och sammanfattning av konferensen

Information och bokning

Plats och tider

Systemförvaltning 2017 genomförs på Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta.se
 • Systemförvaltning 2017 inleds dag 1 klockan 09:00 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:00 den andra dagen.
 • Programmet avslutas cirka 16:00 dag 1 och cirka 15:45 dag 2.

Bokning

Enklast anmäler du dig till Systemförvaltning 2017 via vår webbplats på adressen www.nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.

Konferensavgift

Avgiften är 9950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår dokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla priser är angivna exklusive moms.

Avbokning

NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som SAUF (Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag) utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Frågor?

Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på www.nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Josefin Löfström Prolore
Josefin är QA-konsult med fokus på automatisering, continuous delivery och förändringsledning. Hon har en bakgrund som konsult inom bland annat utveckling, testautomatisering, testledning och QA-coachning. Hon har inom ett flertal uppdrag hjälpt kunder att gå från traditionell utveckling och förvaltning till ett mer kontinuerligt sätt att arbeta med utveckling och leverans.

Göran Kördel, Boliden
Göran Kördel är sedan 3 år CIO inom Boliden och har mer än 15 års erfarenhet från ledning och styrning av IT. Uppkopplade maskiner (IoT), avanerade nätverk, positionering och dataanalys är nyckelteknologier för Boliden. Göran har under flera år i ledningen för Ericsson IT, som CIO på Sandvik och som egen konsult (Nordwise Managment) drivit strategisk förändring av IT verksamheten.

Fredrik Mellgren, Regent
Fredrik Mellgren är en erfaren kursledare, mentor, föreläsare och testarkitekt. Förutom utbildningar har han också varit ansvarig för att implementera hela den automatiserade testarkitekturen på flertalet större företag.

Lisbeth Hansson, Digitalstyrning.se
Lisbeth har lång erfarenhet som chef och ledare från både offentlig och privat verksamhet. Verksamhetsområdena har representerat ett brett spektrum; affärsutveckling, förändringshantering, sourcing, IT, projektstyrning, juridik, personaladministration, affärsmodeller mm. Uppdragen har ofta inneburit etablering av nya organisationer, ansvar, roller och rutiner.

Anders Barnå, Unicus
Anders Barnå är civilekonomen som började sälja och blev VD i konsultbranschen. Efter många år som VD i konsultbranschen kände Anders att han behövde något mer, något annorlunda och då dök Unicus upp. I dag är han konsult VD igen, leder Uncius satsning av den svenska verksamheten

Stefan Almér, Halmstad kommun
Stefan är HR-chef på Halmstad kommun där han bl a är ansvarig för strategisk IT och visionsstyrning. Han har tidigare varit CIO på både Halmstad kommun och Vattenfall. De senaste åren har han jobbat hårt med kommunens ”digitaliseringsresa” vars resultat varit mycket uppskattat av både kommuninvånare och medarbetare.

Kennet Björkman, Pensionsmyndigheten
Kennet Björkman projektledare på Pensionsmyndigheten och tidigare chef mellan 2012 och 2017 för myndighetens webbutvecklare med ansvar för utveckling av myndighetens digitala kanaler. Kennet har de senaste tre åren lett webbutvecklarna genom flera stora förändringsarbeten där arbetssätt, leveransprocess och webbplattform med underliggande arkitektur förändrats för att möjliggöra en mer kundfokuserad utveckling. Från specifika projekt- och förvaltningsteam till generella, tvärfunktionella, utvecklingsteam.

Christer Holmström, Pro4U
Projektledare med mångårig erfarenhet från nationella och internationella företag (SAS, Ericsson, British Telecom, KF, Telia) inom IT och Telecom. Christer har sedan 2014 varit projektledare på Telia inom informationssäkerhet och GDPR IT Foundation.

Danne Borell, Funka
Danne är expert på teknisk tillgänglighet och kvalitetssäkring av att våra IT-system följer de legala krav som finns vad det gäller tillgänglighet. Danne genomför tekniska analyser av webbgränssnitt och håller utbildningar i olika ämnen. Han trivs med att möta folk och få lära ut något han tycker är intressant.

Michel Nass, Inceptive
Michel Nass har arbetat med Visuell GUI Testning sedan termen myntades och är grundare till flera av verktygen som finns på marknaden idag. Han är även en erfaren testkonsult med stor passion för testautomation och agil utveckling.

Ronn Lipsker
De senaste 20 åren har han arbetat som konsult - och då mest med förändringsprocesser. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har mött över 2500 chefer som han tränat och utbildat i bl.a. förändringsledning. Han har en bakgrund som skådespelare och regissör, något han använder sig mycket av i sina seminarier och utbildningar.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss