startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Systemförvaltning 2016

Välkommen till
Systemförvaltning 2016 – i en era av Digitalisering

Hilton Slussen, Stockholm, 6-7 december 2016

Ta del av intressanta föredrag med föredragshållare från både den offentliga- och den privata sektorn. Lyssna på föredrag om Systemförvaltning och Innovation, Revitalisering av föråldrade system, Performance Management, Legacy – möjliggörare eller tröghetsskapare, Upphandling av storskaligt it-stöd och mycket mer.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att veta mer om trender och framtid samt ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom systemförvaltning.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare på konferensen. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Vi skickar denna till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till IT-chefer, beslutsfattare, beställare av IT-system, IT-arkitekter, systemförvaltare, testledare, testare, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, support- och servicetekniker, systemutvecklare m.m.

Precis som tidigare erbjuder vi den rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Välkommen att delta och bli inspirerad under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall@nfi.se

Program

Dag 1: 6 december 2016


09.00 Registrering och kaffe med smörgås

09.30 Inledning och presentation av konferensen
Daniel Thall

09.45

 • Digitaliseringen kräver innovation och förnyelse av förvaltningsarbetet
 • Gränsdragning och balansering blir nyckelbegrepp
 • Redovisning av pågående forskning vid Chalmers och Göteborgs universitet
 • Hur kan man arbeta med balansering av effektivitet och innovation i praktiken
 • Vad krävs av ledningspersonal för rätt styrning av verksamheten
Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation och Chalmers

10.40 Kaffepaus

11.00

 • Hur förvaltar man system som ingen längre kan tillräckligt om
 • Hur kan kontinuerligt lärande förhindra oförutsedda konsekvenser
 • Testa hypoteser om systemet
 • Utbilda personalen att utnyttja pågående forskning och nya metoder
 • Hur passar lean-metodiken in i det nya tankesättet
Jan Mattsson, IT-Huset

11.45

 • Förvaltningsarbetet startar redan vid lanseringen av de digitala tjänsterna
 • Vid lanseringen avgörs om systemet fungerar
 • Hur vet vi om designen är bra – och om vi har de rätta funktionerna
 • Validering genom AB-tester, användningstester och ex Google analytics
 • Hur arbetar vi inom Expressen med aktiv förvaltning
Anette Lovas, Expressen

12.30 Lunch

13.30

 • Hur skall begreppet tolkas och användas
 • Är Legacy gamla system som man måste dras med eller är det en modell för organisationens kompletta historia
 • Hur kan konceptet användas för att skapa nya produkter och effektiv utveckling och förvaltning
 • Hur förhindrar vi att Legacy gör oss trögare och mindre agila
Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

14.15

 • Vad är Systemförvaltning i en agil värld?
 • Agilt mindset, Scrum, SAFe och vägen dit
 • Scrum? Men våra andra metoder och processer som stöder och styr systemförvaltningen då?
 • Verkligheten! Teknisk skuld, legacy, hinner inte planera – Praktiska exempel
 • Exempel på hur Agila förhållningssätt kan anpassas för olika verksamheter
Anette Rung, Objektfabriken

15.00 Kaffepaus

15.30

 • Det digitala objektet och digitala flöden
 • Två perspektiv - årsplanerat och lättrörligt
 • Samverkan i förvaltning på kort och längre sikt
 • Att översätta och förstå den digitala agendan
 • Den Digitala ledaren
 • Praktiska fall & fallgropar
Johan Swärdh, Intercomp och Jakob Widestedt, Princip

16.15 Avslutning och sammanfattning av konferensdagen

Daniel Thall

Dag 2: 7 december 2016


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall

09.10

 • Varför gör Stockholms stad stora upphandlingar inom it?
 • Metodik och arbetssätt vid stora stadsövergripanden upphandlingar
 • Vilka parametrar är viktiga vid upphandling av systemförvaltning
 • Två praktikfall: Plattform för e-tjänster och Gemensam it för hela staden
Anette Holm, A.C.Holm

10.00 Kafferast med fika

10.20

 • Vilka är hotbilderna och vilka typer av attacker finns det
 • Legala krav som måste uppfyllas – PCI-DSS och GDPR
 • Vad innebär Security Development Lifecycle (SDL)
 • Hur genomför man penetrationstester
 • Att förvalta och ställa krav på tredjepartsapplikationer
Jon Jezierski, Coresec Systems

11.00

 • Vad är en molnlösning – för och nackdelar
 • IaaS, PaaS & SaaS - de olika nivåerna av moln?
 • Vad innebär det att flytta sin lösning till molnet – tips och fallgropar
 • Vad innebär det att förvalta sin lösning i molnet och hur skiljer det sig baserat på de olika nivåerna?
 • Hur påverkas förvaltningen av hybridlösningar?
 • Praktiska exempel
Lia Holmqvist och Chris Klug, Novatrox Consulting

11.45 Lunch

12.45

 • Vad är Performance Management och varför är det viktigt
 • Komplexiteten i de digitala systemen är större och förändringstakten har ökat
 • Slutanvändarnas toleransnivå för långa svarstider blir allt lägre
 • Genomgång av fördelarna med Performance Management
 • Hur bör Performance Management hanteras i förvaltningen
 • Hur kan vi få nöjda slutanvändare och samtidigt minska IT-kostnaden
Magnus Winqvist, Prolore

13.30

 • Hur kan man ta ett system från beslutad nedläggning till 10 års kvarstående livslängd?
 • Hur ändrar man arkitekturen parallellt med normal verksamhetsutveckling?
 • Teknisk skuld, vad är det och varför uppkommer det – och hur hanterar man det
 • Redovisning av praktikfall för revitalisering
Joakim Lindbom, Capgemini

14.15 Kaffepaus

14.45

 • Vad krävs av chefer och ledare i den nya digitala världen
 • Det nya ledarskapet – den Digitala ledaren – vad innebär det
 • Hur påverkar digitaliseringen det interna arbetssättet för både utveckling och förvaltning
 • Redovisning av praktiska erfarenheter av systemförvaltning i digitaliserad miljö
Johanna Aadde, CAG

15.15

 • Hur ser den kommande generationen på begreppet "arbetsplats"
 • Hur kommer framtidens samverkan se ut - om generation Y får bestämma
 • Kommer alla "fantastiska ungdomar" klara av ett "vanligt jobb"
 • Systemförvaltning med människan i centrum
Ronn Elfors Lipsker, NFI

15.45 Avslutning och sammanfattning av konferensen

Information och bokning

Plats och tider

Systemförvaltning 2016 genomförs på Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta.se
 • Systemförvaltning 2016 inleds dag 1 klockan 09:00 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:00 den andra dagen.
 • Programmet avslutas cirka 16:45 dag 1 och cirka 15:45 dag 2.

Bokning

Enklast anmäler du dig till Systemförvaltning 2016 via vår webbplats på adressen www.nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.

Konferensavgift

Avgiften är 9950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår dokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla priser är angivna exklusive moms.

Avbokning

NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som SAUF (Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag) utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Frågor?

Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på www.nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Johan Magnusson
Johan Magnusson är forskare vid Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) och verksam vid Chalmers och Göteborgs universitet. Han har under de senaste tio åren fokuserat sin forskning på IT styrning och hur CIOs och annan ledningspersonal behöver anpassa sin styrning för att möjliggöra framgångsrik digitalisering. Han är även verksam som föredragshållare, författare och rådgivare, samt sitter med i CIO Awards jury och ett antal styrelser.

Jan Mattsson
Jan är certifierad IT-­arkitekt med lång erfarenhet av systemutveckling och förvaltning. Han har arbetat i ett flertal produktutvecklingsprojekt, både stora och små. Han får ofta ledande roller och har arbetat som arkitekt, team leader, projektledare och linjechef.

Anette Lovas, Expressen
Anette har arbetat med user experience /användbarhet i mer än tio år inom digitala kanaler. Hon arbetar främst med att ta fram digitala koncept som ger mest nytta för verksamhet och för användare. Anette har under de senaste åren även engagerat sig i att arbeta fram metoder för att kunna arbeta med User Experience i agila projekt.

Tony Gorschek
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Johanna Aadde
Johanna Aadde har under många år arbetat både i, och med ledningsgrupper, och sett bra exempel ..och mindre bra. Johanna kommer att prata om ledarskapet kopplat till den Digitala Transformationen, och den livsviktiga systemförvaltningen och vidareutvecklingen, på ett lättsamt sätt och ge lite tankar att ta med hem till det egna företaget.

Johan Swärdh
Johan har mer än 15 års erfarenhet av ledning och styrning av verksamheter där han arbetat både i ledande befattning såväl som konsult inom offentlig- och privatsektor med process-, affärs- och organisationsutveckling. Johan är en erfaren utbildare och har under de senaste 10 åren utbildat över 1500 personer inom IT-styrning, ändrings- och kravhantering samt olika förvaltnings och IT-leveransmodeller såsom PM3 och ITIL.

Jakob Widestedt
Jakob är konsult på Princip Konsult AB och har arbetat med IT-styrning i 15 års tid. Han har bland annat varit förstudieledare/utredare, förvaltningsledare, projektledare och process manager, med förändringsledning som gemensam nämnare.

Anette Holm
Anette Holm var CIO i Stockholms stad under drygt sju år, 2008-2014, och har sedan flera år lång erfarenhet som tjänsteman både i Stockholms stad, Göteborgs stad och regeringskansliet. Som CIO var Anette Holm en av stadens ledande tjänstemän och tillhörde stadsledningskontoret, kommunstyrelsen exekutiva förvaltning. Hon har också arbetat som konsult och vice VD som anställd i Solving Efeso, ett privat managementföretag, och driver sedan februari 2016 eget företag som affärsrådgivare m m.

Jon Jezierski
Jon Jezierski har jobbat som penetrationstestare de senaste 11 åren med över 500 tester i bagaget. Under denna tid har han fått stor erfarenhet av att analysera webbapplikationer, nätverk, operativsystem etc, för såväl multinationella som mindre lokala bolag. Han har också lång erfarenhet av att hjälpa kunder möta externa krav som PCI-DSS där analyser samt framtagning och implementering av processer och services har varit en stor del.

Lia Holmqvist
Lia är en erfaren ledare med 15 års erfarenhet inom projekt och förvaltning där hon verkat främst inom försäkring, pension och byggbranschen. Lia har kontinuerligt ansvarat för större förändringsarbeten och drivs av att få nöjda användare i effektiva lösningar.

Chris Klug
Chris är Technical Dude på Novatrox Consulting med bland annat femton års erfarenhet av arkitektur, systemutveckling och Azurespecifik arkitektur. Han är en omtyckt lärare, mentor och talare vid konferenser runtom i världen, nu senaste [augusti 2016] i Sydney (Australien) och Redmond (USA). Chris har dessutom de senaste fem åren erhållit status som Microsoft MVP inom ASP.NET samt som Microsoft Azure insider.

Magnus Winqvist
Specialist inom kvalitetssäkring med fokus på områdena prestandatest, optimering och applikationsövervakning (APM). Med över 16 års erfarenhet inom området har Magnus hjälpt ett stort antal företag med prestandatester av ett hundratal affärskritiska system. Ett flertal uppdrag har omfattat strategi- och processarbeten samt införandet av prestandatest som en funktion. Övriga erfarenheter är rollen som team leader samt organisatör för Prestandaforum Stockholm.

Joakim Lindbom
Joakim började leverera IT-lösningar som 13-åring, har jobbat med i stort sett alla aspekter av IT sedan dess. Han har jobbat med de flesta stora tekniska paradigmer och kom tidigt in på storskaliga lösningar i större företag och då primärt integrationsfrågeställningar. Han var en av dem som i mitten av 90-talet införde IT-arkitektur och senare Enterprise Architecture i Sverige, är nu Certified Enterprise Architect sedan en massa år. Idag är han ansvarig för IT-konsolidering och rationalisering samt legacy modernisation efter att de senaste 5 åren jobbat som CTO för Capgemini Sverige.

Anette Rung
Anette har mer än 20 års erfarenhet som IT-konsult. Med rötterna i systemutveckling har hon sedan haft ett flertal olika roller och ansvarsområden, bl a som projektledare, säljare, affärsområdesansvarig, Service Manager, kvalitetsansvarig, integrationskoordinator och scrum master. Anette är idag verksam som senior agil coach och projektledare.

Ronn Lipsker
De senaste 20 åren har han arbetat som konsult - och då mest med förändringsprocesser. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har mött över 2500 chefer som han tränat och utbildat i bl.a. förändringsledning. Han har en bakgrund som skådespelare och regissör, något han använder sig mycket av i sina seminarier och utbildningar.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss