startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Härmed inbjuds ni att inkomma med förslag på föredrag att hålla på NFI´s stora konferens inom test: Testforum 2016 den 19-20 april.
Förslag skickas till NFI's VD Daniel Thall på daniel.thall [at] nfi.se

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen Systemförvaltning 2015 den 1-2 december)

Ladda ner samtliga presentationer

För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken ovan
2. Klicka sedan på "Download"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Dag 1: 1 december 2015


09.45

 • Trender som påverkar förvaltarens vardag
 • Modeller i modern förvaltning
 • Tillämpningar av modeller för att kunna arbeta proaktivt
 • Förvaltningsstyrning och operativa processer
 • Verktyg för att kunna arbeta proaktivt
 • Livscykelhantering som viktig del i den proaktiva förvaltningen
Johan Swärdh

11.00

 • Hur kan förvaltningsledaren delta aktivt i kravprocessen
 • Vad vill beställaren uppnå med kraven och hur bör rollspelet vara mellan beställare och förvaltningsledare
 • Kraven förändras under kravprocessen – hur hanterar man detta i förvaltningsarbetet
 • Genomgång av ett flertal praktiska exempel som belyser vikten av kommunikation, förankring och uppföljning
Torbjörn Sundborg, Relestor

11.45

 • Hur för organisationer in processer för att skapa och öka kreativiteten
 • Hur kan processer ge mer tid, korrekta IT-stöd och rätt information
 • Hur ser ledningen generellt på systemförvaltning och hur kan kommunikationen tydliggöras
 • Exempel på bra och mindre bra erfarenheter
Johanna Aadde, CAG

13.30

 • Hur arbetar vi med förvaltning från idé till färdig produkt
 • Planering och genomförande av funktionstester som visualiserar förloppet
 • Hur använder vi UX-testning för att uppnå bättre användbarhet
 • Hur kan Agila metoder förbättra förvaltningen
 • Produktägarens roll och ansvar i förvaltningsteamet
Ulf Eriksson, ReQtest

14.15

 • Modeller där en kärnprodukt kan anpassas för många olika kundinstallationer
 • Hur arbetar man med Continuous Delivery vid 50 olika kundinstallationer
 • Hur bygger man informationsradiatorer
 • Hur påverkas förvaltningen av de agila metoderna
 • Ställs nya krav på utvecklare och förvaltare
Fredrik Wendt, Growing Agility

15.15

 • Hela kedjan från beställning till att systemet ersätts och avvecklas
 • Förvaltningsprocessen blir allt viktigare för systemets hållbarhet
 • Vad kännetecknar ett över tiden hållbart IT-system – vilka krav måste uppfyllas
 • Hur gör man det attraktivt att arbeta med systemförvaltning
 • Framtida krav på hållbar systemförvaltning
Pablo Garcia, Redmind

Dag 2: 2 december 2015


09.10

 • Skapande av verkligheten eller reaktivt hantera problem
 • Helt och enkelt, helt enkelt
 • Governance och Ledarskap
 • Förutsättningar, "dåläge", nuläge och vision
 • Grunden för att lyckas med digitalisering
 • Vad har effekten av digitaliseringen varit
 • Hur administreras och förvaltas den ökade mängden av digitala system
 • Erfarenheter, fallgropar och tips!
Stefan Almér, Halmstad kommun

10.20

 • Att skapa värde för affärsverksamheten under systemets hela livscykel
 • Nyttan skapas under förvaltning när systemet är infört
 • Att anpassa ambitionsnivåer och metoder för aktuell verksamhet
 • Exempel på hur Agila förhållningssätt kan anpassas för olika verksamheter
 • Principer och metoder för att löpande värdera nytta och risk under systemets hela livscykel
Lars Simonsson, Systemstrategerna

11.00

 • Genomgång av fördelarna med agila kontrakt
 • Med fokus på att leverera maximalt värde för kunden
 • Leveranser i frekventa releaser istället för Big Bang
 • Att etablera samverkan baserat på agila kollaborativa arbetssätt
 • Genomgång av flera praktikfall där agila metoder framgångsrikt utnyttjats i systemförvaltningen
Nikolaus Varzakakos, Objektfabriken

12.45

 • Genomgång av vad som händer inom mobilitet och digital utveckling
 • Krav och lösningar på mobila enheter
 • Vad är Enterprise Mobility Management (EMM)
 • Mobila system och plattformar ökar enormt – hur påverkas förvaltningsmodellen
 • Krävs speciell kompetens för förvaltning av mobila system
Conny Björnehall, Sogeti

13.30

 • Virtuell systemmiljö med små autonoma processer
 • Vad är microservices – fördelar och nackdelar
 • Hur förvaltar man applikationer som är i kontinuerlig utveckling
 • Lösningar och policies för att hantera en mångfald av mikrotjänster och molnmiljöer
 • Konvertering av applikationer till microservice-arkitektur
 • Hur arbetar Ericsson MediaRoom för att underlätta för systemförvaltare
Mark Russel, Ericsson

14.45

 • Hur vi gick från decentraliserad IT till central IT inom Svevia
 • Affärsnyttan sattes i fokus
 • Vilka teorier utgick vi ifrån och hur omsattes dessa i praktiskt arbete
 • IT funktionsleveranser kräver interaktion och samverkan för att lyckas
 • Hur bör beställarorganisation och förvaltningsorganisation vara bemannade
 • Våra planer och framtida utmaningar
Nicole Welke, Svevia

15.15

 • Nya krav och system innebär förändring – hur leder och kommunicerar man förändring
 • Förvaltning i en tid av ständig förändring
 • Hur förvaltar vi en ny företagskultur
 • Hur får vi till en organisation som kan hantera de "mänskliga buggarna"
Ronn Elfors Lipsker, NFI Competence

Talare

Daniel Thall, NFI
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Johan Swärdh
Johan har mer än 15 års erfarenhet av ledning och styrning av verksamheter där han arbetat både i ledande befattning såväl som konsult inom offentlig- och privatsektor med process-, affärs- och organisationsutveckling. Johan är en erfaren utbildare och har under de senaste 10 åren utbildat över 1500 personer inom, IT-styrning, ändrings- och kravhantering samt olika förvaltnings och IT-leveransmodeller såsom PM3 och ITIL.

Torbjörn Sundborg, Relestor
Torbjörn har arbetat i IT branschen sen 1987 inom ett flertal olika områden. Han brinner för att förändra och förbättra nyttan av IT och information i en ständigt föränderlig värld. Torbjörn arbetar sedan flera år aktivt med att etablera och driva system-förvaltning. Han har speciellt kommit att engagera sig i förvaltningsledarens roll och ansvar.

Johanna Aadde, CAG
Johanna har arbetat i IT-branschen sedan 1986, och har under de senaste 13 åren lett flera processutvecklingsprojekt. Johanna har haft roller som beställare och som konsult. Johanna delar här med sig av roliga och stökiga situationer i projekten. De gav ett slutligt resultat av att verksamhetens processer och strategier fick matchande IT-stöd och rutiner. Medarbetarna fick dessutom insikt om vad det nya arbetssättet gav för positiva effekter, både på individ- och gruppnivå.

Ulf Eriksson, ReQtest
Ulf Eriksson arbetar som produktchef på ReQtest som utvecklar verktyg för test- och kravhantering. Han är en mycket uppskattad föredragshållare och debattör. Han är också författare till ett flertal böcker inom test, kravhantering och systemförvaltning.

Fredrik Wendt, Growing Agility
Fredrik arbetar som arkitekt, utvecklare, kursledare och mentor för att stötta och lyfta team och utvecklare till nästa nivå.. Han är också certifierad Professional Scrum Trainer från Scrum.org. Har medverkat som talare vid ett flertal internationella konferenser – bl.a Scrum Gathering i Las Vegas och Devoxx UK i London.

Pablo Garcia, Redmind
Pablo är en erfaren Test- och kravspecialist som parallellt med uppdrag arbetar som kursledare inom test och systemförvaltning. Pablo har bl. a. utbildat över 300 systemförvaltare i hur man beställer och acceptanstestar system. Pablo är en mycket van och ofta anlitad föredragshålare med en smittande energi och stort engagemang för IT-frågor.

Stefan Almér, Halmstad kommun
Den humanistiske innovatören, Stefan är from oktober 2015 HR-chef för Halmstads kommun, under de senaste åren har Stefan varit utvecklingschef (FoU) för kommunen där han varit ansvarig för den långsiktiga strategisk samhällsutvecklingen bl.a inkluderande CIO funktionen, IT och Digitalisering. Han har tidigare varit CIO inom Vattenfall och arbetat internationellt som projektledare för kärnkraftsutveckling . De senaste åren har hans verksamhet arbetat intensivt med kommunens "digitaliseringsresa" vars resultat varit mycket uppskattat av både kommuninvånare och medarbetare.

Lars Simonsson, Systemstrategerna
Lars är grundare och VD för Systemstrategerna . Han har lång erfarenhet av affärsutveckling, investeringskalkylering, verksamhetsutveckling och systemförvaltning. Han har under senare år speciellt intresserat sig för hur man kan utnyttja agila metoder i systemförvaltningen.

Nikolaus Varzakako, Objektfabriken
Manager och IT-konsult med 20-års erfarenhet inom en rad olika positioner och verksamhetsområden. Han har arbetat som CIO, Development Manager, Business Analyst mm. Hans erfarenhet sträcker sig över områden som internet banking, e-commerce, gaming etc Nikolaus har arbetat med agila metoder sedan 2005 och är certifierad Scrum Product Owner och Scrum Master. Brinner för att visa hur agila metoder kan utnyttjas i systemförvaltningen.

Conny Björnehall, Sogeti
Conny är Digital Solutions Lead på Sogeti. Han arbetar som mobilitetsexpert, rådgivare, föreläsare och skriver även krönikor för Telekom Idag. Conny testar nya produkter och lösningar inom mobilitet innan de finns tillgängliga att köpa och ger råd och tips till företag om möjligheter, risker och nyttan med mobilitet och digitalisering.

Mark Russel, Ericsson
Mark Russell är Vice President and Head of Strategy för Solution Area TV, Media på Ericsson, normalt baserad i San Francisco. Han är ansvarig för att definiera arkitekturen bakom cloud-baserade TV- och medialösningar. I denna roll används den nya microservices-arkitekturen och Apcera HCOS PaaS-plattformen. Mark har också många års erfarenhet som utvecklingschef och CTO i större amerikanska bolag, varav tio år hos Microsoft.

Nicole Welke, Svevia
Nicole arbetar som Head of IT-Services inom Svevia. Hon har i många år arbetet inom Service Management området där affärsnytta, processer och kommunikation varit i fokus. Hon har också gedigen erfarenhet inom Service Management som konsult, utbildare och föreläsare.

Ronn Elfors Lipsker, NFI Competence
De senaste 15 åren har han arbetat som konsult - och då mest med förändringsprocesser. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har mött över 2500 chefer som han tränat och utbildat i bl.a. förändringsledning. Han har en bakgrund som skådespelare och regissör, något han använder sig mycket av i sina seminarier och utbildningar.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss