startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kursutbud > Test av IT-system > Grundkurs i test av IT-system - Metoder och arbetssätt

Grundkurs i test av IT-system - Metoder och arbetssätt

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Kursmål

Kursen ger goda kunskaper inom ett stort antal viktiga delar av testområdet. Du kommer efter avslutad kurs känna till testprocessens delar, tekniker för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testplan/testfall/testrapport, begreppen risk och prioritering samt hur du ”vet” att man har testat tillräckligt mycket.

Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som testare, systemutvecklare som genomför komponent och integrationstester, systemägare, förvaltningsansvarig och beställare, testledare, testprojektledare och teststrateg, linjechef med testinriktning samt alla andra yrkesroller som deltar i testarbetet.

Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  12950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm


Hitta hit

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

"Otroligt engagerad och kunnig lärare. Väldigt bra på att förklara & att sätta sig in i olika situationer"
Lena Fehrm, SEB
"Kunnig och inspirerande lärare :-)"
Lars Lindblom, Collectum AB
"En av de bästa kurser jag varit på. Engagerad och rolig kursledare!"
Inger Jungbeck, SEB

Internkurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

Lärare

Anders M Olausson
När Anders inte utbildar arbetar han med kreativa lösningar där beprövad teknik kombineras på nya sätt. Han har arbetat med upphandling, projektledning, kravställning och test. Anders är en engagerad föreläsare med fokus på att lärande ska vara kul och givande.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, dock är det en fördel med grundläggande kunskap/erfarenhet av utvecklingsprojekt inom IT.

Kursmål

Kursen ger goda kunskaper inom ett stort antal viktiga delar av testområdet. Du kommer efter avslutad kurs känna till testprocessens delar, tekniker för att välja och utforma testfall, roller och ansvar, hur man skriver en bra testplan/testfall/testrapport, begreppen risk och prioritering samt hur du ”vet” att man har testat tillräckligt mycket.

Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som testare, systemutvecklare som genomför komponent och integrationstester, systemägare, förvaltningsansvarig och beställare, testledare, testprojektledare och teststrateg, linjechef med testinriktning samt alla andra yrkesroller som deltar i testarbetet.

Sammanfattning

Alla är vi medvetna om de konsekvenser som kan drabba ett företag vars produkter har bristande kvalitet. Oftast är dålig kvalitet förenat med stora utgifter i form av t ex försenade leveranser, höga förvaltningskostnader och sjunkande försäljning.

Med noggrant planerade tester kommer flera fel att hittas tidigare. Detta leder till sänkta kostnader och att tidplan och budget kan hållas. Dessutom undviker du förseningar och överraskningar under testperioden.

Den här kursen ger dig kännedom om metoder, arbetssätt och verktyg för testning. De många övningarna ger dig praktisk erfarenhet av metodiskt arbete med test och kvalitet.

Kursinnehåll

Introduktion

 • Risker med bristfällig kvalitet
 • Felens kostnad
 • Roller i testarbetet

Viktiga begrepp för testare

 • Verifiering och validering
 • Positiva och negativa tester
 • Statiska och dynamiska tester
 • Blackbox och Whitebox tester
 • Omtester och regressionstester
 • Program och Integrationstester
 • Testnivåer och testtyper

Testprocessen

 • Förbereda och planera
 • Genomföra tester, återkoppla och rapportera
 • Från Teststrategi till testrapport

Testdesignteknik

 • Programtest: Ekvivalensklasser och gränsvärdesanalys
 • Systemtest: Beslutstabeller och Tillståndsdiagram
 • Acceptanstest: Scenariotester och Utforskande tester (ET)

Fullständig testning

 • Kombinatorik
 • Fullständig täckning av flöden och variabler

Riskbaserad testning

 • Metoder för riskberäkning
 • Att veta vilka avvikelser som produktionssätts

Test i programvarans livscykel

 • Vattenfallsmodellen
 • Iterativt
 • Agilt
 • Omtester och regressionstester

Testverktyg

 • Övergripande om testverktyg

Testpsykologi

 • Den elake budbäraren
 • Kommunikation
 • Oberoende

Egenskaper hos en bra testare

Lärare

Anders M Olausson
När Anders inte utbildar arbetar han med kreativa lösningar där beprövad teknik kombineras på nya sätt. Han har arbetat med upphandling, projektledning, kravställning och test. Anders är en engagerad föreläsare med fokus på att lärande ska vara kul och givande.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, dock är det en fördel med grundläggande kunskap/erfarenhet av utvecklingsprojekt inom IT.

 

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss