startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Kravhantering > REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering

REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering

REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering
Att ta REQB certifikatet visar att du är en expert inom kravhantering. Du har 100 % koll på vad ett krav är och du vet hur man identifierar, samlar in, dokumenterar, modellerar, verifierar och ändrar kraven.
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du att ha goda kunskaper i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in, dokumenterar, modellerar, verifierar och ändrar kraven.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som kravställare, kravhanterare eller beställare av IT-system. Kursens breda upplägg gör dock att kursen är synnerligen lämplig även för dig som är testansvarig, systemutvecklare, programmerare, projektledare m.m.

 Sammanfattning

Betydelsen av krav och systemanalys är av enorm vikt inom systemutveckling och IT projekt, och dessa fakta uppmärksammas allt mer. Därför behövs REQB-certifiering, en certifiering som syftar till att ge en gemensam förståelse av termer som man använder inom kravhantering samt en bild av hur kravinsamling, analys och hantering bedrivs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

De flesta problem som uppstår i projekt kommer oftast ifrån en bristande definition av vilka tillgångar eller tillvägagångssätt som krävs för det specifika projektet. Otydlighet och bristande kontinuitet i vad behovet är kan ge en stor negativ effekt på slutresultatet.

För att förbättra och kunna säkerställa genomförandets kvalité är det av stor vikt att förbättra de disciplinära behoven inom ingenjörskonst. REQB (Requirements Engineering Qualification Board) har utvecklat en internationell standard som ger dig verktygen att kunna undgå de mest vanliga problemen och kunna lösa de som dyker upp.

Att ta REQB certifikatet visar att du är en expert inom området i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in, dokumenterar, modellerar, verifierar och ändrar kraven.

Kursen genomförs på svenska. Kursmaterialet inklusive bilder, övningar och exempelfrågor är på engelska.

Kursdeltagare på NFI har 95 % i passrate på tentamen vilket kan jämföras med branschens genomsnitt på 86 %. Klicka här för att anmäla dig till certifieringsprovet: REQB Foundation Level - Certifieringsprov. Kursmaterialet är på engelska och därför rekommenderar vi att genomföra tentamen på engelska. Om man önskar det går också att beställa tentamen på engelska. Om inget annat anges vid anmälan kommer språket på tentamen att vara på engelska. Kostnad för certifiering ingår ej i kurspris. Certifieringsprovet för kursen är frivilligt.

 Kursspråk

Kursen genomförs på svenska. Kursmaterial inklusive begreppsövningar och kontrollfrågor är på engelska. REQB-certifieringen och tentamen erbjuds på svenska vid kurstillfället men möjlighet finns att skriva på engelska om detta anges vid anmälan.

 Certifiering

Kursdeltagare på NFI har 95 % i passrate på tentamen vilket kan jämföras med branschens genomsnitt på 86 %. Tentamen (på svenska) tar 60 minuter och består av 40 flervalsfrågor där endast ett svar är det korrekta. Frågorna poängsätts med 1 poäng för varje rätt svar och 60% rätt krävs för att klara tentamen. Frågor under tentamen är ej tillåtet och kommer ej att besvaras. Alla eventuella anteckningar måste göras på tentamensunderlaget och lämnas in tillsammans med dina svar.

Dag 2 slutar ca 16.00.
Därpå följer tentamen klockan 17.00 till 18.00, samling senast 16.40.
Anmälan till tentamen görs här REQB Foundation Level - Certifieringsprov. Kostnad för certifiering ingår ej i kurspris. Certifieringsprovet för kursen är frivilligt.

 Lärare

Johan Meivert
Johan har arbetat med kravhantering och kvalitetssäkring i över tio års tid och har djup erfarenhet inom utveckling av IT-system och inbyggda system. Han är en mycket uppskattad lärare inom såväl kravhantering som test. Johan upplevs engagerande, motiverande, kommunikativ och inriktad på att skapa värde för dig som elev.

 Förkunskaper

Du bör ha allmäna kunskaper kring IT. Det är även rekommenderat att du har varit i kontakt med kravarbete.

 Kursinnehåll

Översikt

 • Introduktion till kravarbetet i sin helhet
 • Kravledning och kravdesign
 • Viktiga begrepp
 • Relevanta standarder
 • Kvalitetsattribut för krav

Process och metodik

 • Krav i agila och traditionella sammanhang
 • Mätning och förbättring av kravprocessen
 • Olika perspektiv – kund och leverantör
 • Vanliga utmaningar i kravarbetet

Roller och ansvar

 • Intressenter i kravarbete
 • Kundens ansvar
 • Leverantörens ansvar
 • Specifika kravroller
 • Vilka personliga egenskaper krävs?

Projekt och riskhantering

 • Kravarbete och viktiga milstolpar i projekt
 • Vanliga misstag i kravarbete
 • Typ av risker
 • Bedömning och hantering av risk

Kravinsamling

 • Avtal och kravnivåer
 • Intressentanalys
 • Olika kravkategorier
 • Funktionella och ickefunktionella krav
 • Olika insamlingstekniker

Kravanalys

 • Krav och lösning
 • Kravnivåer
 • Kravmodellering
 • Tidsestimering
 • Prioritering
 • Förhandling och överenskommelse

Kravspecificering

 • Vanliga typer av specifikationer
 • User Stories
 • Kravspecifikationens innehåll
 • Process för att skriva krav
 • Betydelsen av språknivå

Validering och kvalitetssäkring

 • Felkällor
 • Granskning
 • Testtekniker
 • Mätetal

Ändringshantering

 • Källor till ändringar
 • Ändringsprocessen
 • Ändringsråd
 • Spårbarhet

Verktygsstöd

 • Kategorier av verktyg i kravsammanhang
 • Val och införande av kravhanteringsverktyg

Certifiering

 • Förberedelse
 • Prov
 • Certifieringsprovet för kursen är frivilligt. För provet tillkommer en kostnad på 2 800 kr.

Boka
Rosa bandetMustasch kampen
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss