startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kursutbud > Databashantering och datasökning > Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs

Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Kursmål

Efter kursen kommer du ha erhållit fördjupade kunskaper i språket SQL, med målet att de inhämtade kunskaperna direkt kan omsättas i praktiken. Du kommer att kunna sammanställa rapporter utifrån den information som finns i databasen samt kunna lösa avancerade problem som kan uppstå under arbetets gång.

Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som är programmerare, systemutvecklare, databasadministratör eller om du av annan anledning behöver goda detaljkunskaper i SQL.

Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm


Hitta hit

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

"Bra nivå på förklaringar, inte för högt men inte heller för lågt"
Anna Islén, Trafikverket
"Väldigt intressant och rolig kurs"
Kamran Chohan, POOLIA SVERIGE
"Högt tempo men plats för praktik, läraren hade svar på alla frågor och mycket bra lokaler"
Fredrik Skeppstedt, Handelsbanken

Internkurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

Lärare

Mats Olofsson
Mats har sedan 1986 arbetat med data inom allt från Access till MySQL. Han har under många år undervisat i Access, SQL server, VBA, SQL, T-SQL, VB, C++ och MySQL. Mats är känd för att ha en förmåga att vara väldigt flexibel och anpassa sig efter varje elevs behov, samt besitta en mycket bra pedagogisk förmåga.

Förkunskaper

Du ska ha grundläggande kunskaper i språket SQL, motsvarande kursen Informationsbehandling med SQL - Grundkurs.

Kursmål

Efter kursen kommer du ha erhållit fördjupade kunskaper i språket SQL, med målet att de inhämtade kunskaperna direkt kan omsättas i praktiken. Du kommer att kunna sammanställa rapporter utifrån den information som finns i databasen samt kunna lösa avancerade problem som kan uppstå under arbetets gång.

Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som är programmerare, systemutvecklare, databasadministratör eller om du av annan anledning behöver goda detaljkunskaper i SQL.

Sammanfattning

SQL (Structured Query Language) är det generella kommandospråk som idag används vid kommunikation med relationsdatabaser från olika leverantörer. Användningsområdet är mycket utbrett och möjligheterna är mycket omfattande.

Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser tjänar på att ha fördjupade kunskaper inom SQL för att själv kunna sammanställa rapporter utifrån information som finns i databasen.

Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursen tar upp de fördjupade möjligheter som krävs för att lösa avancerade problem. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig vara sig du arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 eller någon annan relationsdatabashanterare.

Denna fördjupningskurs tar vid där "Informationsbehandling med SQL - Grundkurs" slutar.

Kursinnehåll

Förberedelser på datorn

 • Ny databas
 • Skapa data i databas
 • Skapa script
 • Kör på rätt databas

Join - den totala genomgången

 • Kopplingar
  • Skillnad Koppling-Relation
  • Relation
  • Korskoppling (Kartesisk produkt)
 • Inner join
 • Outer join
 • Left outer join
 • Right outer join
 • Self join
 • Non equi join
 • Full outer join
 • Join mellan 3 tabeller
 • Med och utan villkor
 • ANSI standard
 • Exists

SELECT

 • CASE
  • Case i SAS
 • TOP
 • DISTINCT
 • ALL/DISTINCT
 • UNION
  • Exempel
  • Minus
 • INTERSECT
 • Deriverade tabeller
 • Alternativa syntaxer: Paging, IN, Between
  • Paging
  • IN
  • Between
 • Transaktioner och dirty reads
  • BEGIN TRANSACTION
  • Taktik
  • Commit
  • Rollback
  • Dirty Read

Gruppering

 • GROUP BY
 • Having
 • GROUP BY med villkor
 • Superaggregat - ROLLUP
 • Kombinerad summering - CUBE

INSERT

 • Överföring av data mellan tabeller
  • INSERT med underfråga
  • Syntax
  • INSERT utan kolumnangivelse
  • Regler för INSERT- och SELECT-satser
 • Att skapa nya tabeller utifrån data

UPDATE

 • Hämta data från andra tabeller
 • JOIN i samband med uppdatering

DELETE

 • JOIN i samband med uppdatering

Subqueries

 • Vid SELECT, UPDATE och INSERT
  • Taktik vid underfråga
  • Underfråga
  • Underfråga och funktion
  • Växelverkande underfråga
  • Underfråga vid Update
  • Underfråga vid Insert
  • EXISTS
 • Vid datajämförelser

Prestanda och indexering

 • Indextyper
  • Användning Index
  • Sammansatt Index
  • Att skapa index grafiskt i SQL Server
 • Vikten av indexering
 • Tankar kring prestanda
  • Prestanda i SQL

Procedurell SQL

 • Vad är en procedur?
  • Varför SP?
 • Hur skapar man en procedur?
  • Hur skapar man en Stored Procedure i SQL Server
  • TSQL
  • Variabler
  • If-satser
  • Felhantering
  • Cursors och Loopar
  • Parametrar
 • Vad är en trigger?
 • Hur skapar man en trigger?
  • Resultatset i triggers
  • En trigger som fridlyser taxar
  • Exempel på en trigger i wiki
 • Vad är en funktion?
 • Hur skapar man en funktion?
  • Bygg ditt eget funktionsbibliotek

Inbäddad SQL

 • Vad är DAO/ADO
  • Database/connectionobjektet
  • Recordsetobjektet
 • Komma igång
  • Installera DAO/ADO-biblioteken
  • Koden som bäddar in
 • Svårigheter vid inbäddning
  • Hur kolla att vi får rätt kod
  • Felmeddelanden
  • Enkelfnuttsproblematik
 • Möjligheter vid inbäddning
  • Slutanvändarapplikationer
  • Fånga en rad i taget
  • Gränssnitt via Office
  • Kör en Stored Procedure från Office

Sammanfattning och avslutning

Lärare

Mats Olofsson
Mats har sedan 1986 arbetat med data inom allt från Access till MySQL. Han har under många år undervisat i Access, SQL server, VBA, SQL, T-SQL, VB, C++ och MySQL. Mats är känd för att ha en förmåga att vara väldigt flexibel och anpassa sig efter varje elevs behov, samt besitta en mycket bra pedagogisk förmåga.

Förkunskaper

Du ska ha grundläggande kunskaper i språket SQL, motsvarande kursen Informationsbehandling med SQL - Grundkurs.

 

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss