NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Vi kan utbildning!
Vad vill du kunna?
Välkommen till NFI Utbildning! Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation. Hos oss kan du vara säker på att du får den bästa utbildningen med de bästa lärarna. Läs mer om oss här >>

Testforum 2016

Konferens 19-20 april
Välkommen till Testforum 2016! Den 19-20 april går vår årliga succékonferens Testforum av stapeln för 11:e året i rad. Konferensen har med över 1400 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.
Läs mer >>

Kravhantering och produktledning med Software Value Mapping

Ny kurs 4-5 april, 16-17 maj
Efter kursen har du fått kunskap och verktyg för att stärka din organisation genom värdebaserad produktutveckling. Du har skaffat en förståelse för värde som koncept, olika värdekategorier samt värdeaspekter – uppdelade på externa (kundfokuserade), interna (teknik till business), samt innovation och infrastruktur perspektiv.
Läs mer >>

Att leda Agila team

Ny kurs 16-17 mars, 25-26 maj
En av framgångsfaktorerna för att få teamet att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera - motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera teamet för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar. Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.
Läs mer >>

Lean Agile Change Management – Intensivkurs i ständig förändring

Ny kurs 2-3 mars, 11-12 maj
Lean Agile Change Management™ är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen. Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.
Läs mer >>

Proaktiv Systemförvaltning

Ny kurs 1-2 mars, 17-18 maj, 16-17 juni
Kursen ger dig verktyg för att kunna hantera det ökade trycket på ständiga förändringar men ändå kunna erbjuda stabila system. Du får en inblick hur ett agilt arbetssätt fungerar i både förvaltning och utveckling och hur du skall organisera ditt arbete för att effektivt kunna styra och leda det arbetet under hela systemets eller objektets livscykel.
Läs mer >>

Att skapa högpresterande agila team

Frukostseminarium 17 februari
Under detta seminarium får du ett smakprov på de verktyg som krävs för att team ska lyckas. T ex hur möten ska utformas, hur man hanterar "besvärliga" medarbetare, hur man ger och tar feedback - kort sagt hur man får ut det bästa ur varje team och medlemmarna i detta. Du får exempel på metoder som både gruppmedlemmar och ledare kan använda sig av.
Läs mer >>

Ledarskap - ansvar, problemlösning, arbetsklimat

Ny kurs 22-23 februari, 12-13 april
Att vara en bra ledare innebär att kunna skapa förutsättningar för medarbetarna så de kan vara optimalt produktiva, effektiva och må bra. Att lära sig processer och metoder är förhållandevis enkelt jämförelsevis mot att hantera människor och skapa bra förutsättningar för dem.
Läs mer >>

Att skapa effektiv Projektkommunikation

Ny kurs 6-7 april
I den här kursen får du lära dig att leda framgångsrika projekt genom att kommunicera på rätt sätt. Med genomtänkt kommunikation leder du projektet mot önskat resultat. Du får verktyg att hantera motstånd och förändringar i omvärlden samt lära dig hur man skapar en effektiv projektgrupp. Efter avslutad kurs har du en färdig plan med kommunikationsaktiviteter som du kan börja använda direkt.
Läs mer >>

Agil kravhantering i praktiken

Kurs 11-13 april
Brottas din organisation med en önskan om att gå mot ett ökat agilt arbetssätt men ser framför sig en enorm utmaning med kulturkrockar och en stor omställning? Har din organisation redan infört ett agilt arbetssätt men önskar hitta nivån för dokumentation och kanske önskar effektiva översiktsbilder av systemfunktionalitet som dessutom kan återanvändas i din verksamhetsarkitektur? Kanske har din organisation båda kulturerna- agil och traditionell - och de har svårt att förenas i vardagen.
Läs mer >>

Avancerad SharePoint 2013 för Power Users

Ny kurs 14-16 mars
En 3-dagarskurs i SharePoint 2013 för dig som arbetat ett tag med SharePoint som administratör eller redaktör och vill utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint 2013 för att bygga smarta lösningar, utan att behöva använda kod.
Läs mer >>

Grundkurs i test av IT-system - Metoder och arbetssätt

Kurs 15-16 mars, 16-17 maj
Med noggrant planerade tester kommer flera fel att hittas tidigare. Detta leder till sänkta kostnader och att tidplan och budget kan hållas. Dessutom undviker du förseningar och överraskningar under testperioden. Den här kursen ger dig kännedom om metoder, arbetssätt och verktyg för testning. De många övningarna ger dig praktisk erfarenhet av metodiskt arbete med test och kvalitet.
Läs mer >>

Intensivkurs i mötesfacilitering för chefer och gruppledare

Kurs 14 mars, 20 maj
Arbetslivets utveckling gör det nödvändigt att ha fler möten för att hantera komplexa problem,, ventilera svåra frågor och ta beslut som är viktiga för verksamheten. Samtidigt är det allt färre som upplever möten som meningsfulla och effektiva. Denna utveckling har inneburit att fler och fler behöver bli bättre på att leda möten effektivt.
Läs mer >>

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 7-8 mars, 14-15 april, 2-3 juni
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer >>

Agil projektledning i praktiken

Kurs 29 februari - 1 mars, 10-11 maj
Är du lite nyfiken på agila arbetsmetoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta kursen för dig. Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling. Idag har de fått fäste även i andra typer av organisationer - såväl telekom-, bygg, finans- som bilindustrin använder idag agila metoder i olika projektfaser. Vår kurs "Projektledarskap och agila metoder" ger dig en överblick över de olika metoderna och ger dig en chans att prova på arbetssättet och möjligheten att koppla traditionell projektledning till den agila metoden.
Läs mer >>

Systemförvaltning i praktiken

Kurs 10-11 mars, 25-26 april, 9-10 juni
Förvaltningsuppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt! I kursmaterialet ingår ”Handbok för systemförvaltning” komplett med Checlistor och dokumentmallar som hjälper dig etablera en robust förvaltningsorganisation.
Läs mer >>

Testautomatisering - Intensivkurs

Kurs 11 april, 15 juni
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagare kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. Utbildningen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende.
Läs mer >>

Management 3.0 - Att leda i en agil organisation

Kurs 5-6 april, 31 maj - 1 juni
Agil, lättrörlig utveckling har visat sig vara mycket framgångsrikt för att snabbare ge användarna användbara funktioner. Genom agil utveckling kan en utvecklingsorganisation bli bättre och snabbare på att skapa värden. I agil utveckling är de självorganiserande teamen centrala. Det finns mängder av information kring dessa riktad i första hand till utvecklare, testare och projektledare. För chefer, ledare och andra nyckelpersoner har det dock funnits mycket lite att ta fasta på.
Läs mer >>

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss