startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Projektkontor och portföljhantering - metoder och verktyg

Kurs 1-2 juni, 14-15 september, 1-2 november Kurs
Projekt utgör en allt större del av verksamheten inom företag och organisationer och allt fler etablerar projektkontor för att stödja projekten och ge ledningen ett effektivt beslutstöd.
Läs mer 

IREB Foundation - Certifieringskurs i Kravhantering

Kurs 11-13 oktober, 20-22 november
IREB - International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.
Läs mer 

Webinars & Digitala möten - Intensivkurs

Ny kurs! 7 juni
Efter kursen har du förståelse för vad som krävs i förberedelser för att webinarier och möten med blandad digital teknik ska bli effektiva. Du kommer känna till några av de viktigaste metoderna för att skapa digitala mötesplatser som leder till resultat.
Läs mer 

Digitaliseringsdagen 2017 - If you snooze, you lose

Konferens 30 maj
Digitaliseringsdagen kommer att ge dig en bred belysning kring ämnet Digitalisering. Vi kommer bland annat att ta upp Digitalisering 2017 och framåt, Milstolpar och Mega Trends, Det mobila samhället, Praktikfall från offentlig- och privat sektor, Att leda digitalisering, Digital Automatisering och Digital kommunikation. Du kommer att få ta del av nya metoder och tekniker - inte minst kommer du att få med dig en hel del inspiration och nya idéer.
Läs mer 

Leverantörsutveckling - Planering, beställning och styrning

Ny kurs! 29-30 maj, 4-5 september, 26-27 oktober, 21-22 november
Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Detta sker både inom IT-verksamheter såväl som inom annan stödjande och kärnverksamhet. Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som mjukvara eller att man väljer att låta en extern part ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO (business process outsourcing).
Läs mer 

Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Ny kurs! 7-8 september, 2-3 oktober, 23-24 november
Du får lära dig hur du formulerar korrekta krav som inte kan misstolkas och hur du strukturerar en kravspecifikation så du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system. Du kommer arbeta med ett konkret case i grupp och få direkt feedback på kvaliteten och bristerna i de krav ni formulerar i de olika övningarna.
Läs mer 

Webinar: Leda och utveckla grupper i en miljö av ständig förändring

Webinar 9 juni
För att kunna ställa om till ständig förändring behövs ett nytt ledarskap. På väg ut är de traditionella ledarna som gärna vill vara i förgrunden för att få mer uppmärksamhet. In kommer de facilitativa ledarna som medvetet tar ett steg tillbaka och låter medarbetarna/teamet stå i rampljuset. Som medarbetare har du idag stor makt över ditt arbete. Samtidigt kräver arbetet att du måste arbeta i team. Vi samarbetar för att uppgifter har blivit så komplexa att de inte går att lösa på egen hand. Du behöver få tillgång till andras erfarenheter och kunskaper.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Systemförvaltning i praktiken

Kurs 8-9 juni, 31 augusti - 1 september, 9-10 oktober, 16-17 november Kurs
Under denna mycket efterfrågade tvådagarskurs lär du dig att etablera en effektiv förvaltningsmodell och applicera den i helt nya förvaltningsuppdrag eller vid effektivisering av en befintlig organisation.
Läs mer 

Usability och User Experience (UX)

Kurs 8-9 juni, 5-6 oktober, 7-8 december
Kursen Användbarhet och användarcentrerad design för effektiva IT-system består av teoretiska pass, då vi ägnar oss åt beteendevetenskapliga teorier kring hur vi som människor fungerar i vår kontakt med datorer och grafiska gränssnitt, samt praktiska pass då vi behandlar konkreta frågeställningar rörande design av grafiska gränssnitt.
Läs mer 

Power Pivot för Excel

Kurs 8 juni, 4 september, 20 oktober, 18 december Kurs
Powerpivot ger möjlighet att utföra komplexa analyser av data i Microsoft Excel. Det är en vidareutveckling av Excels pivottabell, och innehåller mycket mer. Med PowerPivot är det möjligt för vanliga Excelanvändare att skapa dynamiska rapporter (sk dashboards) och analyser som förut krävde avancerad programmering.
Läs mer 

Programmering i Microsoft Excel

Kurs 12-14 juni, 21-23 augusti, 11-13 oktober, 13-15 december Kurs
Hur kan jag effektivisera mitt arbete i Excel med automatisering? Hur kan jag formulera egna funktioner och procedurer i Excel? Hur skapar jag formulär och kopplar samman Excel med din databas? Hur integrerar jag Excel med andra Office produkter? Det här är några av de frågor som du kommer att få svar på under denna 3-dagars kurs som har till syfte att öka din effektivitet och funktionalitet vid användningen av Excel.
Läs mer 

Intensivkurs för testledare

Kurs 12-13 juni, 7-8 september, 16-17 november
Under kursen får du lära dig hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. Under kursen behandlas också gruppdynamik, målstyrning och konflikthantering i testteamet.
Läs mer 

Testautomatisering - Intensivkurs

Kurs 12 juni, 11 september, 23 oktober, 24 november
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagare kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. Utbildningen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende.
Läs mer 

Intensivkurs i projektekonomi

Kurs 12-13 juni, 29-30 augusti, 10-11 oktober, 28-29 november
Under kursen kommer kursläraren att ge dig en introduktion till projektekonomins hantering, vilket syftar till att skapa en god förståelse för projektets ekonomi och dess förhållande till företagets övriga ekonomi.
Läs mer 

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Kurs 12-14 juni, 4-6 september, 4-6 oktober, 11-13 december
Allt mer arbete i näringslivet och förvaltning drivs i form av projekt. För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs en professionell planering, styrning och uppföljning samt noga planering. Det är därför av största vikt att ett projekt tas fram och leds av kunniga och välutbildade projektledare som har förmågan att driva projekten enligt plan samtidigt som man engagerar och motiverar medarbetarna. Under denna kurs får du lära dig att på ett strukturerat sätt förbereda för ett projekt mot uppsatta mål. Kursen lägger stor vikt på att lära ut och praktiskt tillämpa projektmetodik. Även uppföljning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter som tas upp under kursen.
Läs mer 

Coaching - Att leda sig själv och andra

Kurs 13-14 juni, 7-8 september, 17-18 oktober, 30 november - 1 december
Under kursen får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Läs mer 

Effektiv kravhantering - Metoder & verktyg

Kurs 15-16 juni, 5-6 september, 23-24 oktober, 11-12 december
Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare, öka på din verktygslåda som erfaren kravställare eller bli bättre på att formulera och strukturera krav på en IT-lösning? Då är det här en kurs för dig.
Läs mer 

Proaktiv Systemförvaltning

Kurs 15-16 juni, 14-15 september, 26-27 oktober, 11-12 december
Kursen ger dig verktyg för att kunna hantera det ökade trycket på ständiga förändringar men ändå kunna erbjuda stabila system. Du får en inblick hur ett agilt arbetssätt fungerar i både förvaltning och utveckling och hur du skall organisera ditt arbete för att effektivt kunna styra och leda det arbetet under hela systemets eller objektets livscykel.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Kurs 15-16 juni, 24-25 augusti, 28-29 september, 24-25 oktober, 27-28 november
Informationsbehandling med SQL: Grundkurs är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle eller någon annan relationsdatabas inom företaget!
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss