NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Vi kan utbildning!
Vad vill du kunna?
Välkommen till NFI Utbildning! Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom Ledarskap, Projektledning, Kommunikation och IT. Hos oss kan du vara säker på att du får den bästa utbildningen med de bästa lärarna.

Projektförmåga i framkant

Frukostseminarium 28 april
För att ligga i framkant och inte tappa i konkurrensförmåga behöver projektverksamheten hela tiden utvecklas. Projektmognadsanalys är en erkänd metod som mäter organisationers förmåga att genomföra lönsamma projekt. Kom och ta del av årets nationella mätning SPI -Svenskt Projektindex som presenteras av Claes Hydén och Bo Tonnquist två av NFI:s lärare inom projektledning. Bo är också aktuell med en ny upplaga av sin bok ”Projektledning”.
Läs mer >>

Management 3.0 - Att leda i en agil organisation

Kurs 3-4 juni, 16-17 september, 28-29 oktober, 2-3 december
Agil, lättrörlig utveckling har visat sig vara mycket framgångsrikt för att snabbare ge användarna användbara funktioner. Genom agil utveckling kan en utvecklingsorganisation bli bättre och snabbare på att skapa värden. I agil utveckling är de självorganiserande teamen centrala. Det finns mängder av information kring dessa riktad i första hand till utvecklare, testare och projektledare. För chefer, ledare och andra nyckelpersoner har det dock funnits mycket lite att ta fasta på.
Läs mer >>

Retorik: Argumentera och övertyga

Kurs 26-27 maj, 1-2 september, 14-15 oktober
Kursen har ett unikt innehåll med en modern syn på klassisk retorik genom bland annat Retorikcirkeln och M-metoden. Under kursen varvas lättillgänglig teori, reflektioner och praktiska talövningar med personlig feedback, tips och råd.
Läs mer >>

Grundkurs i Ledarskap

Kurs 21-23 maj, 3-5 september, 15-17 oktober, 26-28 november
Denna mycket efterfrågade kurs hjälper dig att bli en bättre ledare, oavsett om du idag arbetar som ledare, är nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare. Kursen innehåller flera övningar där du får träna på kursens olika moment.
Läs mer >>

Ny kurs! Inspirationsteknik- konsten att inspirera andra och sig själv

Kurs 20-21 maj, 9-10 september, 11-12 november
En manusförfattare ställer sig frågan; "Vad vill jag att publiken ska känna efter att ha sett filmen?" Detsamma bör en föredragshållare göra. Det är du som föredragshållare som skapar den känsla du vill att publiken ska ha efter att ha lyssnat på ditt föredrag/presentation.
Läs mer >>

Ny kurs! Agil kravhantering med Use Case by example

Kurs 2-4 juni, 17-19 september, 5-7 november, 1-3 december
Brottas din organisation med en önskan om att gå mot ett ökat agilt arbetssätt men ser framför sig en enorm utmaning med kulturkrockar och en stor omställning? Har din organisation redan infört ett agilt arbetssätt men önskar hitta nivån för dokumentation och kanske önskar effektiva översiktsbilder av systemfunktionalitet som dessutom kan återanvändas i din verksamhetsarkitektur? Kanske har din organisation båda kulturerna- agil och traditionell - och de har svårt att förenas i vardagen.
Läs mer >>

Grundkurs i projektledning

Kurs 26-27 maj, 27-28 augusti, 9-10 oktober, 1-2 december
Under kursen Grundkurs i projektledning visar vår erfarne kurslärare hur man - med relativt enkla hjälpmedel i form av checklistor och mallar - kan förenkla arbetet och bli en bättre projektdeltagare.
Läs mer >>

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 19-20 maj, 11-12 juni, 25-26 augusti, 25-26 september, 27-28 oktober, 24-25 november
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer >>

Effektiv kommunikation

Kurs 9-10 juni, 18-19 september, 4-5 december
Efter kursen kommer du att ha utvecklat din kommunikationsförmåga. Du kommer ha fått flera grundverktyg för god kommunikation samt behärska olika tekniker för att skapa en öppen kommunikation för effektivitet och gott samarbete. Du kommer även kunna anpassa din kommunikationsstil till olika individer och situationer.
Läs mer >>

Att prestera och må bra

Kurs 2-3 juni, 8-9 september, 23-24 oktober
Under kursen tittar vi på prestation och välbefinnande både ur ett individperspektiv och ur ett organisationsperspektiv. Att prestera och må bra står inte i motsats till varandra utan är två faktorer som under rätt förutsättningar kan trivas tillsammans.
Läs mer >>

Personlig effektivitet: Bli effektivare utan stress

Kurs 8-9 maj, 16-17 juni, 25-26 augusti, 2-3 oktober, 10-11 november, 11-12 december
Du har svårt att hinna med allt du ska göra. Du har ont om tid för att reflektera, prestera och leverera. Din tid och kraft går till att sitta på möten eller hantera överfylld mail-inkorg. Lugn, det finns botemedel och dem får du i denna kurs. Lösningen är inte att arbeta mera. Lösningen är att arbeta smart, utnyttja tid och arbetssätt effektivt.
Läs mer >>

Programmering i Microsoft Excel

Kurs 3-5 september, 29 september - 1 oktober, 8-10 december
Hur kan jag effektivisera mitt arbete i Excel med automatisering? Hur kan jag formulera egna funktioner och procedurer i Excel? Hur skapar jag formulär och kopplar samman Excel med din databas? Hur integrerar jag Excel med andra Office produkter? Det här är några av de frågor som du kommer att få svar på under denna 3-dagars kurs som har till syfte att öka din effektivitet och funktionalitet vid användningen av Excel.
Läs mer >>

Coaching: Att leda sig själv och andra

Kurs 15-16 maj, 11-12 september, 27-28 oktober
Under kursen får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Läs mer >>

Systemförvaltning i praktiken

Kurs 26-27 maj, 11-12 september, 13-14 oktober, 13-14 november, 11-12 december
Förvaltningsuppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt! I kursmaterialet ingår ”Handbok för systemförvaltning” komplett med Checlistor och dokumentmallar som hjälper dig etablera en robust förvaltningsorganisation.
Läs mer >>

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test

Kurs 9-11 juni, 27-29 augusti, 6-8 oktober, 24-26 november
Efter kursen har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete.
Läs mer >>

Ny kurs! Agil projektledning i praktiken

Kurs 12-13 juni, 25-26 augusti, 25-26 september, 5-6 november, 15-16 december
Är du lite nyfiken på agila arbetsmetoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta kursen för dig. Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling. Idag har de fått fäste även i andra typer av organisationer - såväl telekom-, bygg, finans- som bilindustrin använder idag agila metoder i olika projektfaser. Vår kurs "Projektledarskap och agila metoder" ger dig en överblick över de olika metoderna och ger dig en chans att prova på arbetssättet och möjligheten att koppla traditionell projektledning till den agila metoden.
Läs mer >>

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss