NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Vi kan utbildning!
Vad vill du kunna?
Välkommen till NFI Utbildning! Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation. Hos oss kan du vara säker på att du får den bästa utbildningen med de bästa lärarna. Läs mer om oss här >>

Systemförvaltning 2015! Årets största konferens inom förvaltning av IT system

Konferens 1-2 december
Konferensen är för dig som arbetar, eller kommer att arbeta, med förvaltning av IT-system. Under dessa två konferensdagar bjuder vi på en massa intressanta föreläsningar och ny kunskap - metoder och verktyg, undersökningar och best-practises inom systemförvaltning.
Läs mer >>

Management 3.0 - Att leda i en agil organisation

Kurs 3-4 november, 1-2 december
Agil, lättrörlig utveckling har visat sig vara mycket framgångsrikt för att snabbare ge användarna användbara funktioner. Genom agil utveckling kan en utvecklingsorganisation bli bättre och snabbare på att skapa värden. I agil utveckling är de självorganiserande teamen centrala. Det finns mängder av information kring dessa riktad i första hand till utvecklare, testare och projektledare. För chefer, ledare och andra nyckelpersoner har det dock funnits mycket lite att ta fasta på.
Läs mer >>

Coaching: Att leda sig själv och andra

Kurs 3-4 december
Under kursen får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Läs mer >>

Professional Scrum Master Certifiering

Kurs 10-11 november, 8-9 december
Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades, och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.
Läs mer >>

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 19-20 oktober, 17-18 november, 15-16 december
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer >>

Agil kravhantering med Use Case by example

Kurs 25-27 november
Brottas din organisation med en önskan om att gå mot ett ökat agilt arbetssätt men ser framför sig en enorm utmaning med kulturkrockar och en stor omställning? Har din organisation redan infört ett agilt arbetssätt men önskar hitta nivån för dokumentation och kanske önskar effektiva översiktsbilder av systemfunktionalitet som dessutom kan återanvändas i din verksamhetsarkitektur? Kanske har din organisation båda kulturerna- agil och traditionell - och de har svårt att förenas i vardagen.
Läs mer >>

Agil projektledning i praktiken

Kurs 21-22 oktober, 26-27 november
Är du lite nyfiken på agila arbetsmetoder men lite osäker på vad det är och om det passar din organisation? Då är detta kursen för dig. Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling. Idag har de fått fäste även i andra typer av organisationer - såväl telekom-, bygg, finans- som bilindustrin använder idag agila metoder i olika projektfaser. Vår kurs "Projektledarskap och agila metoder" ger dig en överblick över de olika metoderna och ger dig en chans att prova på arbetssättet och möjligheten att koppla traditionell projektledning till den agila metoden.
Läs mer >>

Diplomerad workshopledare - praktisk träning och fördjupning

Kurs 29-30 oktober, 30 november - 1 december
Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer >>

Grundkurs i Ledarskap

Kurs 23-25 november
Denna mycket efterfrågade kurs hjälper dig att bli en bättre ledare, oavsett om du idag arbetar som ledare, är nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare. Kursen innehåller flera övningar där du får träna på kursens olika moment.
Läs mer >>

Systemförvaltning i praktiken

Kurs 30 november - 1 december
Förvaltningsuppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt! I kursmaterialet ingår ”Handbok för systemförvaltning” komplett med Checlistor och dokumentmallar som hjälper dig etablera en robust förvaltningsorganisation.
Läs mer >>

Personlig effektivitet: Bli effektivare utan stress

Kurs 29-30 oktober, 26-27 november
Du har svårt att hinna med allt du ska göra. Du har ont om tid för att reflektera, prestera och leverera. Din tid och kraft går till att sitta på möten eller hantera överfylld mail-inkorg. Lugn, det finns botemedel och dem får du i denna kurs. Lösningen är inte att arbeta mera. Lösningen är att arbeta smart, utnyttja tid och arbetssätt effektivt.
Läs mer >>

Kanban i praktiken

Kurs 3 november
Kanban är verktyget inom Lean som åskådligör flöden och flaskhalsar i utveckling, drift och förvaltning. Kanbantavlan är ett enkelt sätt att nå den första delen av Kanbanmetoden - visualisering. Kanbantavlan är ett sätt att visualisera hur processen ser ut för att göra en aktivitet klar.
Läs mer >>

Från Krav till System 2015

Extra tillfälle 2016! Konferens 19-20 januari
Årets största konferens inom krav och kravhantering är tillbaka för åttonde året i rad! Konferensen har med drygt 1800 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Liksom tidigare år är det ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. På årets konferens så hittar du bland annat spännande föredrag om Krav för innovation , Erfarenheter och tips från kriminalinspektören, Kravhantering för mobila applikationer, Specification by example, Agil transformation, Acceptanstestdriven kravhantering, Lean UX, Hypotesdriven utveckling, Kravmodellering och många fler.
Läs mer >>

ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test

Kurs 16-18 november
Efter kursen har du som deltagare en förståelse för hur testprojekt fungerar och en terminologi som gör att du effektivt kan kommunicera med andra inom samma bransch. Certifieringen ger även ett kvitto på att du har ett kompetensfundament att stå på i ditt arbete.
Läs mer >>

Ny kurs! Ledarskap - ansvar, problemlösning, arbetsklimat

Kurs 10-11 december
Att vara en bra ledare innebär att kunna skapa förutsättningar för medarbetarna så de kan vara optimalt produktiva, effektiva och må bra. Att lära sig processer och metoder är förhållandevis enkelt jämförelsevis mot att hantera människor och skapa bra förutsättningar för dem.
Läs mer >>

Informationsbehandling med SQL: Grundkurs

Kurs 19-20 oktober, 19-20 november, 16-17 december
Det här är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle eller någon annan relationsdatabas inom företaget.
Läs mer >>

Intensivkurs i förändringsledning

Kurs 16-17 november
Under kursen går kursledaren igenom vad man som organisation behöver förbereda sig på inför en stor förändring. Du får tillgång till modeller och konkreta verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet. Allt går inte att förutse men man kan vara väl förberedd. Vi går igenom ”checklistan” och hur man lägger upp en bra strategi inför varje fas i en förändringsprocess.
Läs mer >>

Kreativ förhandling: "Excellence i förhandling"

Kurs 14-16 december
Under kursen kommer du att få lära dig hur förhandlingsprocessen ser ut från början till avslut. Du kommer att få insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling. Kursledaren kommer även att visa på hur du på bästa sätt kommunicerar i förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Detta kommer att ge dig vägen till bra överenskommelser där både du och den andra parten kan känna er nöjda och samtidigt kunna påveverka dina relationer i en positiv riktning.
Läs mer >>

Intensivkurs för testledare

Kurs 22-23 oktober, 26-27 november
Under kursen får du lära dig hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. Under kursen behandlas också gruppdynamik, målstyrning och konflikthantering i testteamet.
Läs mer >>

Testautomatisering - intensivkurs

Kurs 21 oktober, 4 december
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagare kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. Utbildningen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende.
Läs mer >>

Intensivkurs i mötesteknik för chefer och gruppledare

Nyhet! Kurs 6 november
Arbetslivets utveckling gör det nödvändigt att ha fler möten för att hantera komplexa problem,, ventilera svåra frågor och ta beslut som är viktiga för verksamheten. Samtidigt är det allt färre som upplever möten som meningsfulla och effektiva. Denna utveckling har inneburit att fler och fler behöver bli bättre på att leda möten effektivt.
Läs mer >>

Effektiv kommunikation

Kurs 12-13 november
Efter kursen kommer du att ha utvecklat din kommunikationsförmåga. Du kommer ha fått flera grundverktyg för god kommunikation samt behärska olika tekniker för att skapa en öppen kommunikation för effektivitet och gott samarbete. Du kommer även kunna anpassa din kommunikationsstil till olika individer och situationer.
Läs mer >>

Programmering i Microsoft Excel

Kurs 7-9 december
Hur kan jag effektivisera mitt arbete i Excel med automatisering? Hur kan jag formulera egna funktioner och procedurer i Excel? Hur skapar jag formulär och kopplar samman Excel med din databas? Hur integrerar jag Excel med andra Office produkter? Det här är några av de frågor som du kommer att få svar på under denna 3-dagars kurs som har till syfte att öka din effektivitet och funktionalitet vid användningen av Excel.
Läs mer >>

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss