NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Vi kan utbildning!
Vad vill du kunna?
Välkommen till NFI Utbildning! Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation. Hos oss kan du vara säker på att du får den bästa utbildningen med de bästa lärarna. Läs mer om oss här >>

Digitaliseringsdagen 2016

Konferens 24 maj
Digitalisering har präglat organisationers utveckling de senaste åren och Sverige har legat i framkant när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Nu ser vi en ny våg där ALLT ska digitaliseras! Frågan är om ditt företag är tillräckligt förberedda mot denna massiva våg av digitalisering?
Läs mer >>

Power Pivot för Excel

Ny kurs 13 juni, 5 september, 21 oktober
Powerpivot ger möjlighet att utföra komplexa analyser av data i Microsoft Excel. Det är en vidareutveckling av Excels pivottabell, och innehåller mycket mer. Med PowerPivot är det möjligt för vanliga Excelanvändare att skapa dynamiska rapporter (sk dashboards) och analyser som förut krävde avancerad programmering.
Läs mer >>

Hur får vi användarna att uppskatta våra IT-system?

Frukostseminarium 20 maj
Under det här seminariet ges en introduktion till området användbarhet och User Experience (UX), och hur vi på ett strukturerat sätt kan arbeta när vi utvecklar och förvaltar IT-system för att säkerställa att tänkta effekter genereras. Viktiga frågor som kommer besvaras: Hur undviker vi designmisstag? Hur kan vi mäta ett systems användbarhet? Hur får vi användarna att gilla ett IT-system? Du får exempel på metoder som kan användas både under utvecklingsfasen samt under förvaltningsfasen.
Läs mer >>

Ledning och styrning av IT-verksamhet - Intensivkurs

Kurs 13-14 juni, 10-11 oktober, 23-24 november
Äntligen en intensivkurs för dig som är IT-chef, IT-strateg eller IT-samordnare! Tack vare upplägget med lärarledda avsnitt med gemensamma diskussioner, bikupor och paneldebatter kommer du att stärkas och bli säkrare i din roll.
Läs mer >>

Diplomerad workshopledare - praktisk träning och fördjupning

Kurs 7-8 juni, 19-20 september, 20-21 oktober, 6-7 december
Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer >>

Testautomatisering - Intensivkurs

Kurs 15 juni, 12 september, 24 oktober, 22 november
Utbildningen syftar till att ge kursdeltagare kunskap och insikt i testautomatiseringens ”hemligheter” och fallgropar. Utbildningen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende.
Läs mer >>

Värdebaserad Produktledning och Kravhantering

Ny kurs 16-17 maj, 15-16 juni, 19-20 september, 20-21 oktober, 22-23 november
Efter kursen har du fått kunskap och verktyg för att stärka din organisation genom värdebaserad produktutveckling. Du har skaffat en förståelse för värde som koncept, olika värdekategorier samt värdeaspekter – uppdelade på externa (kundfokuserade), interna (teknik till business), samt innovation och infrastruktur perspektiv.
Läs mer >>

Lean Agile Change Management – Intensivkurs i ständig förändring

Ny kurs 11-12 maj, 26-27 september, 7-8 november
Lean Agile Change Management™ är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen. Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.
Läs mer >>

Att skapa effektiv Projektkommunikation

Ny kurs 9-10 juni, 6-7 september, 8-9 november
I den här kursen får du lära dig att leda framgångsrika projekt genom att kommunicera på rätt sätt. Med genomtänkt kommunikation leder du projektet mot önskat resultat. Du får verktyg att hantera motstånd och förändringar i omvärlden samt lära dig hur man skapar en effektiv projektgrupp. Efter avslutad kurs har du en färdig plan med kommunikationsaktiviteter som du kan börja använda direkt.
Läs mer >>

Grundkurs i test av IT-system - Metoder och arbetssätt

Kurs 16-17 maj, 23-24 augusti, 26-27 oktober
Med noggrant planerade tester kommer flera fel att hittas tidigare. Detta leder till sänkta kostnader och att tidplan och budget kan hållas. Dessutom undviker du förseningar och överraskningar under testperioden. Den här kursen ger dig kännedom om metoder, arbetssätt och verktyg för testning. De många övningarna ger dig praktisk erfarenhet av metodiskt arbete med test och kvalitet.
Läs mer >>

Testautomatisering med SoapUI

Ny kurs 2-3 maj, 7-8 september, 16-17 november
SoapUI är ett kraftfullt verktyg för automatisering av webservicetjänster. Med inbyggt stöd för bland annat data driven testning, groovy scriptning, mockning och xpath-assertions är det endast din kreativitet som sätter gränserna.
Läs mer >>

Avancerad SharePoint 2013 för Power Users

Ny kurs 8-10 juni, 5-7 september, 17-19 oktober, 12-14 december
En 3-dagarskurs i SharePoint 2013 för dig som arbetat ett tag med SharePoint som administratör eller redaktör och vill utnyttja de inbyggda funktionerna i SharePoint 2013 för att bygga smarta lösningar, utan att behöva använda kod.
Läs mer >>

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 9-10 maj, 2-3 juni, 29-30 september, 24-25 oktober, 10-11 november, 12-13 december
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer >>

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss