startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Testforum 2018

Välkommen till
Testforum 2018

Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, 15-16 maj


Välkommen till Testforum 2018! Den 15-16 maj går vår årliga succékonferens Testforum av stapeln för 13:e året i rad. Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av givande och inspirerande föreläsningar inom testområdet. Vi kommer bland annat att ta upp Nya Dataskyddslagen (GDPR), Continuous testing, Parallelliserade systemtester, Visuell GUI Testning, Modelbaserad test, SCRUM-tavlan anpassat för test, Lasttester och prestandaanalyser, User Experience och mycket mer.

Vem bör deltaga?

Arbetar du med eller berörs du av test av IT-system skall du absolut inte missa Testforum 2018 - Testare, teststrateg, testansvarig, testledare, projektledare, kravställare, IT-arkitekt, systemägare, produktägare, förvaltningsansvarig, beställare av IT-system m fl

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Kom och bli inspirerad under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall@nfi.se

Dag 1: 15 maj 2018


09.00 Registrering och kaffe med fralla

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall

09.45
 • Test och testarens olika roller under olika tidsskeden
 • Hur har kunskapskraven förändrats för testaren
 • Testaren som värdeskapare – vad är värde
 • Vad säger olika testskolor och deras synsätt
 • Framtidens trender och utmaningar – sökbaserad testning, automations-urval, coachning och värdeskapande
 • Vart är testbranschen på väg och hur kan man behålla och utveckla sin testkompetens
Dr Tony Gorschek, Blekinge Institute of Technology

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Vad är och hur man kan effektivisera test med parallella systemtester
 • Vad krävs för att komma igång – planering, tips och fallgropar
 • Hur kan man effektivt testa tillförlitlighet, driftsäkerhet, prestanda och underhållbarhet med färre resurser
 • Praktikfall och erfarenheter från Lantmäteriet
Åke Jennehag, Lantmäteriet

11.45
 • Vikten av att använda och definiera olika testnivåer även i agila organisationer, processer och projekt
 • Vilka är de vanligaste och viktigaste testnivåerna och verktygen som behövs för att få test att fungera
 • Hur fungerar olika testtekniker i agila processer: TDD, BDD, Exploratory testing m fl
 • Vad är Continuous Delivery (CD) och påverkar det test
 • Bakomliggande tekniker för CD - Continuous Integration, Continuous Test, Continuous Deploy m fl
 • Principer för framgångsrik Continuous Testing
 • För- och nackdelarna med Continuous Testing
Pablo Garcia, Quality Point

12.30 Lunch

13.30
 • En av dom vanligaste orsakerna till missnöjda användare av nya IT-system är långa svarstider och låg kapacitet
 • Hur kan man identifiera prestandarisker tidigt i utvecklingsprocessen
 • Vad är kvalitetskrav (icke-funktionella krav) och varför är dom viktiga
 • Hur kan man jobba med prestandatest och ett agilt arbetssätt
 • Vilka krav bör man ställa på prestanda-testverktyg för att klara CI/CD
Johan Sandberg, Apica

14.15
 • Hur kan testaren få kvalitet att byggas in tidigt i våra projekt och utvecklingsteam
 • Hur kan och bör man attackera kvalitetsbrister
 • Metoder, verktyg och tips för hur man kan inspirera utvecklingsteamet till små förändringar som ger stort genomslag
 • Praktiska exempel på hur man kan med mjuka metoder kan gå tillväga som testare/kvalitetscoach för att stärka ett team och kvalitén på leveranserna
Robin Bergh, Kambi

14.45 Kaffepaus

15.15
 • Över 3000 testautomatiseringsverktyg och testautomatiseringsramverk finns ute på marknaden
 • Varför kom vi på idén att skapa ytterligare ett
 • Vilka utmaningar möter en testautomatiserare och vad samt hur kan det bli bättre
 • Vilka mätbara resultat har uppnåtts
Jörgen Damberg, Claremont

16.00 Avslutning dag 1

Dag 2: 16maj 2018


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall

09.10
 • Under våren 2018 kommer PUL att ersättas med GDPR
 • Vad innebär det för testdata vi använder i testprocessen
 • Vilka nya krav på behandling av personuppgifter kommer att ställas inom organisationer
 • Vi sammanfattar viktiga delar av GDPR
 • Hur ska GDPR tolkas för att kunna skapa testdata från produktionsdata
Roger Lindblom och Johan Lindahl, Secorum AB

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Hur vi på Tobii hanterade ett projekt med extremt hög risk för teknisk skuld
 • Vikten av att samarbeta, och att hela teamet känner (och tar) ansvar för kvaliteten
 • Hur testare kan hjälpa till att styra planeringen för att motverka teknisk skuld
 • Att bygga upp ett "tekniskt sparkapital"
 • Om att använda visualiseringar för att förtydliga komplexa lösningar
Magnus Smedberg, Tobii

11.00
 • Kvalitetskraven på mjukvaran blir allt hårdare och behovet av automation i testarbetet ökar
 • Automatiserade tester krävs på ALLA abstraktionsnivåer
 • Bildigenkänningsbaserad testning ger nya möjligheter att automatisera högnivåtester som system- och acceptanstester
 • Presentationen ger en genomgång av denna nya testteknik (VGT)
 • Den sista pusselbiten som KRÄVS för continuous deployment!
Dr. Emil Alégroth, Blekinge Institute of Technology/Auqtus

11.45 Lunch

12.45
 • Vi går bortom det slitna begreppet "automatiserade checker" och tittar på hur man bygger in intelligens för att få 'automatiserade tester'
 • Visuell testdesign som alla förstår och kan kommunicera kring
 • Exempel på modell från vår vardag och hur man styr över en robot
 • Hur får vi automatiska tester med unika testkörningar
 • Hur når vi flexibiliteten utifrån en modell? En modell - många möjligheter!
 • Utmaningar och lösningar med MBT
Helena Rosshagen, Prolore

13.30
 • Hur vi använder Service virtualization för WEB desktop och Mobile app test
 • Vad behöver vi bygga i våra applikationer och infrastruktur för att utvinna en stabil bas för virtualisering;
 • Hur bör vi sälja in Service virtualization till management och utvecklare för att få mer resurser
 • Vad blir resultatet och effekterna av virtualisering - API leveranserna till web och mobila klienter
 • Live demo för web desktop
Liza Ivinskaia och Masoud Ahmadi, TRE

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Hur får vi ökad kvalitet på våra testkrav
 • Kan krav användas för automatiserad framtagning av testfall
 • Formalisering av krav ger stora effektiviseringsvinster för test
 • Demonstration om hur formaliserade krav automatiskt blir testfall
Christer Fröling, Re:Qualify

15.15
 • På vilket sätt kommer en ny webbplats att lösa ert problem
 • Sluta beställa funktioner, börja snacka effektmål!
 • Vad är egentligen designtänkande och hur kan det hjälpa oss
 • Det finns inga krav som ligger där och väntar på att bli insamlade!
 • Har ni gått i användarnas skor eller vet ni ändå bäst vad andra behöver
 • Varför är användarresor och persona viktigare än funktionskrav
 • Inga användbarhetstester, är du galen!
 • Alla kan inte bli tekniska testare, är User Experience din nya karriärväg
Torbjörn Ryber, Fearless Consulting

15.45 Avslutning och sammanfattning av konferensen

Information och bokning

Plats och tider

Konferensen Testforum 2018 genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. Tel: 08-686 63 00.
Hitta.se
 • Konferensen inleds dag ett klockan 09:00 med inregistrering och utdelning av dokumentation.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:10 den andra dagen.
 • Programmet avslutas cirka 16:00 dag ett och cirka 15:45 dag två.

Bokning

Enklast anmäler du dig till Testforum 2017 via vår webbplats på adressen www.nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.

Konferensavgift

Avgiften är 9950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla priser är angivna exklusive moms.

Avbokning

NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Frågor?

Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på www.nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Dr Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Åke Jennehag, Lantmäteriet
Åke har 10 års erfarenhet från automatisering av tester. Allt från automatisering av server till GUI. Arbetar nu på Lantmäteriet i ett agilt team och jobbar med införande av nytt Fastighetsregister. Åke har stor erfarenhet av Cucumber, FitNesse, JUnit, Selenium, Java.

Pablo Garcia, Quality Point
Pablo är en erfaren testspecialist som brinner för att alla skall jobba effektivt och leverera så mycket bra system som möjligt. Han har erfarenhet av de flesta brancher som Bank/Finans, Hälsovård, Medicin, Telecom. Under de senaste 13 åren har han mestadels arbetat med Agila organisationer och har sett många bra lösningar som han gärna berättar om.

Johan Sandberg, Apica
Johan har en bakgrund som utvecklare med 17 års erfarenhet av icke-funktionella tester. Hans specialområde är att identifiera risker och genomföra prestanda-tester för att säkra lyckade releaser. I sitt arbete som produktevangelist och produktägare jobbar Johan med att bygga framtidens verktyg för prestandatest där ett viktigt område är CI/CD

Robin Bergh, Kambi
Robin har arbetat med test och kvalitetsäkring sedan 2001 utan att för den sakens skull stannat av i sitt innovativa tänk. Robins intresse för att bygga in kvalitet så tidigt som möjligt har resulterat i att han idag har en roll som mer liknar kvalitetscoachen än testaren. I denna roll har han samlat många erfarenheter som han gärna delar med sig av. Robin vågar ifrågasätta om testning verkligen är ett effektivt sätt att uppnå bättre kvalitet och gillar att på ett pedagogiskt sätt inspirera till förbättringar.

Jörgen Damberg, Claremont
Jörgen har lång erfarenhet från testbranschen med över 80 genomförda testuppdrag. Han har bl.a. varit testansvarig på datorspelsföretaget DICE. Under senare år har han infört, stöttat och etablerat testautomatisering på bred front. Han är känd som en spännande och entusiasmerande föredragshållare som gärna lanserar nya tankar och idéer.
Roger Lindblom, Secorum AB
Jobbat som utredande polis i närmare 15 år. Skolat om sig och har de sista 15 åren jobbat med/om/hur utredningar ska ske inom IT system. Hjälpt flera stora myndigheter med att kravställa och implementera deras SIEM lösningar.

Johan Lindahl, Secorum AB
Har en bakgrund som systemutvecklare (programmerare) för att glida över mer och mer mot test. Har under flera år jobbat som testledare/testautomatisering och testare. Jobbar med SIEM lösningar för olika organisationer samt test av IT-system.

Magnus Smedberg, Tobii
Magnus är Scrum Master och testare på Tobii. Han har jobbar med testning, automatisering och agila arbetsätt i drygt 10 år, varav de senaste 6 på Tobii.

Dr. Emil Alégroth, Blekinge Institute of Technology/Auqtus
Emil Alégroth är Post-doc vid Blekinge Tekniska Högskola vid Software Engineering-divisionen. Han är även affilierad med Chalmers Tekniska Högskola och ett antal yrkeshögskolor i Göteborg. Emil driver ett företag med fokus på automatiserad GUI testning och bedriver tillsammans med ett antal svenska mjukvaruföretag forskning om automatiserad testning, kopplingen mellan test och krav, beslutsfattande i industrin och individens situation i denna kontext.

Helena Rosshagen, Prolore
Helena Rosshagen har jobbat med automatiserad test och processerna kring det sedan 2000. Att hitta sätt att effektivisera test är en starkt drivkraft. Att föra kunskaperna vidare har alltid varit ett naturligt element genom mentorskap, utbildningar, föredrag etc

Liza Ivinskaia, TRE
Liza har jobbat med test i många år, både operativt och i linjen. Under senaste tiden har hon jobbat mycket med att förbättra olika förutsättningar för test så att det skulle kunna utföras snabbare och med bättre kvalitet. Hon är intresserad av alla aspekter inom test men mest av allt – hur man blir färdig i tid och hur man engagerar andra i ämnet.

Masoud Ahmadi, TRE
Masoud är Testkonsult med stort intresse för mjukvaruutveckling. Han har jobbat 20 år med test inom IT och Telekom industri. Han räds inte utmaningarna och hittar alltid den snabbaste vägen till en hållbar lösning på problemen. Han brinner för testautomatisering och har framgångsrikt implementerat flera prestigefulla testautomatiseringar inom olika produktområden. Nyligen har han implementerat ett ramverk för att förenkla webbtestning oberoendet av databas och serverteknologi. Implementeringen har gjorts med stöd av Service Virtualization. Genom att kombinera ett antal verktyg har han skapat en komplett webbtestning ramverk.

Christer Fröling, Re:Qualify
Christer är senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Torbjörn Ryber, Fearless Consulting
Torbjörn har arbetet med test och kravhantering i många och är en välkänd profil inom området. Han har skrivit flera böcker inom bl a Testdesign. Torbjörn har också arbetet mycket med utbildning och har medverkat som presentatör vid ett flertal stora konferenser och seminarier och har då gjort sig känd som en mycket inspirerande talare. Han presenterar gärna nya idéer och tankar.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss