startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Härmed inbjuds ni att inkomma med förslag på föredrag att hålla på NFI's stora konferens inom krav: Från krav till system 2016 den 11-12 oktober
samt NFI's konferens inom systemförvaltning: Systemförvaltning 2016 den 6-7 december.
Förslag skickas till NFI's VD Daniel Thall på daniel.thall [at] nfi.se

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen Testforum 2016 den 19-20 april)

Ladda ner samtliga presentationer

Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Dag 1: 19 april 2016


09.40
 • Testarens roll då, nu och framåt - från testfall till automation
 • Testare mer än back-end: snarare front-end
 • Testaren som värdeskapare och värdesäkrare
 • Framtiden - trender och utmaningar
 • Vart är testbranschen på väg och hur kan man behålla och utveckla sin testkompetens
Dr Tony Gorschek, Blekinge Institute of Technology

11.00
 • Vad är Continuous Delivery (CD) och påverkar det test
 • Nyckel för Continuous Delivery - Riv murarna mellan Test, Utveckling och Drift
 • 8 principer för framgångsrik Continuous Delivery
 • Verktygen och metoderna för att lyckas med Continuous Delivery
 • Vad är Lean software development, Agile, Configuration Management, Release automation och Continuous integration
 • För- och nackdelarna Continuous Delivery
Johan Bäckström, Claremont

11.45
 • Är era projekt verkligen så lyckade som de anses vara
 • Löste det nya agila arbetssättet verkligen alla era problem
 • De sju kända och okända områden som ställer till problem i projekten
 • Rikta blicken mot det socialpsykologiska området
 • Bli bäraren av de sju lösningsnycklarna
Dr Magnus C Ohlsson, System Verification

13.15
 • Mobila system och plattformar ökar enormt – hur påverkar det testbranschen
 • Vad kännetecknar mobila system och vad skiljer från andra system ur testsynpunkt
 • Genomgång av testmetodik och rutiner
 • Vad är Mobile Device Management(MDM) och hur kan det användas vid test
 • Krävs speciell kompetens för test av mobila system
Conny Björnehall, Sogeti

14.00
 • Micro Services och vitalisering av resurser för ”icke funktionell” utveckling och tester
 • Hur man skapar tillämpningar där vi kan mäta, testa och sätta värde på funktioner utifrån kvalitetsegenskaper
 • Hur kan prestanda skalas upp och ner
 • Samt hur tillgänglighet, användarupplevelse, säkerhet och informationsintegritet kan bli avsevärt mycket bättre med modern teknik
Fredrik Zachrisson, Cygate

15.00
 • Hur betraktas kvalitetssäkring av ledningen och styrgruppen
 • Hur når man fram som testledare för att förankra och säkerställa att budskapet nått beslutsfattarna
 • Vilka resonemang för beslutsfattare när testledaren kommer för att presentera sitt testprotokoll
 • Exempel från verkligheten på hur olika projekt landat beroende på hur mycket och vilken sorts kvalitetssäkring vi har använt oss av
Eleonore Hammare, D-data

Dag 2: 20 april 2016


09.10
 • Hur planerar och genomför man test av säkerhet och spårbarhet
 • Metoder och verktyg för att skapa relevant och produktionslik testmiljö och testdata
 • Nyckeln till fullständiga systemtester och integrationstester samt slutanvändartester i testmijön enbart baserad på testdata
 • Hur testar man att informationen är skyddad men samtidigt nåbar
 • Erfarenheter och tips från kriminalinspektören som blev systemvetare
Roger Lindblom, Secorum

10.20
 • Hur jobbar Pensionsmyndigheten med Continuous Delivery och vad har de hittills uppnått
 • Varför jobbar Pensionsmyndigheten med CD – vilka krav och behov ligger bakom
 • Hur de minskar ledtider från krav till produktion och därmed kostnaderna för digitala tjänster
 • DevOps och Continuous Delivery - hur testerna säkras vid kontinuerlig leverans av programvara
 • Praktiska erfarenheter och framtida planer
Ingrid Bertmar och Håkan Sandström, Pensionsmyndigheten

11.00
 • Robotar kommer ta över allt mer – exempel från idag, i morgon och om några år
 • Vad kommer Robotarnas intåg innebära för dig som testare av IT-system
 • Hur ska IT-system i en robot testas – är det någon skillnad
 • Asimov’s välkända tre robotlagar – för att klargöra frågor och prioriteringar kring designval och kravställningar
Lars Sjödahl, House of Test

12.45
 • Hur arbetar man med krav och test när det är höga förväntningar på kvalitet och användbarhet
 • De stora fördelarna med att arbeta agilt med kanban och sprintar – hur gör vi
 • Vad bör man tänka på kring teamens sammansättning
 • Distribuerat retrospektiv och andra tekniker
Ulf Eriksson, ReQtest

13.30
 • Vad är Model Based Testing (MBT) – genomgång av tekniken
 • Hur kan man använda modelldriven testautomatisering för att minska riskerna i sitt utvecklingsprojekt
 • Hur skapar "modellerna" dynamisk testdesign – optimalt för ett agilt arbetssätt
 • Vilka är fallgroparna med modellen
 • Hur ser de genererade testfallen ut
 • Tips och praktiska erfarenheter
Tomas Helmfridsson och Stefan Nerby, AddQ

14.45
 • Framgångsrik utveckling utan metodiskt kravarbete på King.com (Candy Crush m m)
 • Uttestning av tekniska lösningar med miljontals användare
 • Behov av nya modeller för testning och kvalitetssäkring
 • Vilka speciella krav ställs på vår testverksamhet – praktiska exempel
 • Finns möjligheten för alla organisationer att arbeta liknande som King.com– när passar det och när passar det inte
Eric Kiefer, King.Com/Blizzard

15.15
 • Hur kommer framtidens arbetsplatser att se ut - eller hur vill vi att de ska se ut
 • Vad kommer Robotarnas intåg på arbetsplatserna innebära
 • Har IT bara bidragit med bra saker till samhället vi lever i
 • När allt är automatiserat - vad ska vi göra då
 • Motivation, identitet och känslan av att tillhöra en grupp - hur "testar" vi det
Ronn Elfors Lipsker, NFI

Talare

Dr Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Johan Bäckström, Claremont
Johan brinner för testautomatisering och har sedan 2013 arbetat med Continuous delivery och continuous integration ”projekt”. Johan har stor erfarenhet av att hålla i möten, workshops och presentationer med både teknik och verksamhet. När han inte jobbar ställer han gärna upp i triathlontävlingar.

Dr Magnus C Ohlsson, System Verification
Magnus har fokuserat på utveckling och kvalitetssäkring av programvara i snart 20 år och arbetar idag som kvalitetsspecialist och teststrateg med inriktning mot processförbättring. Han innehar doktorsexamen från Lunds Tekniska Högskola och har publicerat flertalet artiklar och är medförfattare till boken "Experimentation in Software Engineering – An Introduction".

Conny Björnehall, Sogeti
Conny är Digital Solutions Lead på Sogeti. Han arbetar som mobilitetsexpert, rådgivare, föreläsare och skriver även krönikor för Telekom Idag. Conny testar nya produkter och lösningar inom mobilitet innan de finns tillgängliga att köpa och ger råd och tips till företag om möjligheter, risker och nyttan med mobilitet och digitalisering.

Fredrik Zachrisson, Cygate
Fredrik har arbetat med teknik, arkitektur och organisation inom IT-infrastruktur i snart 20 år. I dessa roller har han jobbat i och även haft ansvar för infrastrukturen i såväl statiska driftsmiljöer som mer agila utvecklingsmiljöer i gränslandet mellan Dev och Ops.idag jobbar Fredrik som tjänsteägare på Cygate Cloud. Där ansvarar han för att ta fram nya, utveckla befintliga och avveckla molnbaserade IT-tjänster inom infrastruktur och plattform.

Eleonore Hammare, D-data
VD för Landstinget Sörmlands IT-organisation D-data AB. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO, konsult och konsultbolags-VD från finans-/försäkringsbranschen, fastighet och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft.
Roger Lindblom, Secorum
Roger är den före detta kriminalinspektören som sadlade om till systemvetare och kravhanterare. Roger har byggt och bygger skydd mot det inre och yttre hotet från användare och externa aktörer inom svenska högsäkerhetsorganisationer. Han delar med sig av sina erfarenheter om hur man samlar krav och kravställer på en funktion och en organisation som möter hot mot dina informationstillgångar i en värld där vägen in går via människor och nätverk.

Ingrid Bertmar, Pensionsmyndigheten
Ingrid är chef för Pensionsmyndighetens testgrupp för extern webb och mobil app. Ingrid har 12 års erfarenhet från testledning, systemtest och acceptanstest inom bank, finans och myndighet. Hon är en ivrig problemlösare och har ständig förbättring som sitt motto.

Håkan Sandström, Pensionsmyndigheten
Håkan arbetar som test- och testledare inom extern och intern webb utveckling. Håkan har arbetat inom testdomänen i 16 år, inom telekom, bank och online gaming. Håkan brinner för att arbeta agilt, och att alla hjälps åt att nå samma mål i olika professioner. Håkans positiva attityd till förändringar bidrar till att teamets anda blir förändringsbenäget.

Lars Sjödahl, House of Test
Lars har jobbat med forskning och utveckling sedan 2001, och sedan 2007 har han specialserat sig på testning av inbyggda system. I sitt arbete är han en stark förespråkare för context-driven approach till testning, och på fritiden gillar han att bygga högeffektsraketer. Lars är civilingenjör i Teknisk Fysik.

Ulf Eriksson, ReQtest
Ulf Eriksson arbetar som produktchef på ReQtest som utvecklar verktyg för test- och kravhantering. Han är en mycket uppskattad föredragshållare och debattör. Han är också författare till ett flertal böcker inom test och kravhantering.

Tomas Helmfridsson och Stefan Nerby, AddQ
Stefan och Tomas följer MBT-utveckling genom att årligen deltaga på "User Conference for Advanced Automation Test" som till stor det handlar om MBT. Stefan och Tomas är båda seniora konsulter på AddQ Consulting med många års erfarenhet inom test och testautomatisering och de verkar för att det ska vara enkelt att förstå vad och hur man testar, något som blir enklare och effektivare med testmodeller.

Erik Kieffer, King
Eric jobbar som head of QA på King.com i Sverige. Han ansvarar för de nya kvalitetsutmaningar som spelföretaget möter och kommer att möta. Han har en bakgrund som konsult, linjechef, entreprenör, projektledare och en rad olika roller inom QA och test automation.

Ronn Elfsfors Lipsker, NFI
De senaste 15 åren har han arbetat som konsult - och då mest med förändringsprocesser. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Bl.a. Folksam. Posten Brev, Coca-Cola Drycker och nu under hösten Mölndals Stad. Han har mött över 2500 chefer som han tränat och utbildat i bl.a. förändringsledning. Han har en bakgrund som skådespelare och regissör, något han använder sig mycket av i sina seminarier och utbildningar.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss